ÅSIKT

Bredbandsuppror i folkets intresse

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

2 april 2008. Många läsare hakar på Aftonbladets bredbandsuppror. Kritiken mot bredbandsbolagen är hård: de tar betalt för en tjänst som fungerar dåligt?–?eller inte alls. De har usel service, support och information. De levererar inte i tid.

Kent Johnson är marknadschef för Telia Bredband. När Aftonbladets Karin Ahlborg visar honom en annons för en av Telias bredbandskampanjer, svarar han:

”Den här texten går absolut inte att läsa. Men all information finns med.”

Svårt att använda

Att använda de nya tekniktjänsterna är inte lätt. Först ska man beställa abonnemang på mobiltelefoni, bredband eller digital-tv. Erbjudandena är oftast svåra att förstå sig på, med lockpriser och bindningstider. Sedan ska själva tekniken funka. Är det inte problem med själva apparaten, kan det vara problem med täckningen. Då ringer man företaget som levererar tjänsten men får sällan tillräcklig service.

Det skulle knappast accepteras om man köpte andra varor och tjänster, som en ny bil eller en prenumeration på en dagstidning. Hur kan det komma sig att just leverantörerna av den nya tekniken är usla på att tillfredsställa konsumenterna?

En förklaring är att branschen är ny. Många unga företag slåss om att tillhandahålla den nya tekniken. De dåliga företagen har ännu inte hunnit slås ut i konkurrensen. Det råder helt enkelt ”vilda västern” på marknaden.

Vinna striden

Teknikbolagen satsar stora resurser på att vinna striden om tekniken?–?och därmed de värdefulla reklamkanaler som kan generera enorma intäkter. Teknikbolagen har investerat stora summor i att etablera sig på marknaden, men har ännu inte hunnit vinna igen de satsade pengarna. Då hamnar kunderna i kläm. Den enskilda bredbandskonsumenten glöms bort i det stora maktspelet på teknikmarknaden.

Politiken hinner inte med. Den snabba avregleringen av tele- och tv-marknaden gick ut över konsumenterna. Deras behov och rättigheter förbisågs, trots att tekniktjänsterna är till för dem.

Måste skärpa sig

Den nya tekniken spelar allt större roll i människors vardag. Vi använder nätet på jobbet, hemma och i föreningslivet. Vi betalar våra räkningar på datorn i stället för på bankkontoret. Elektroniska tjänster tar allt större del av vår hushållsbudget i anspråk.

Teknikbolagen måste självklart skärpa sig, som Aftonbladets bredbandsuppror kräver. Vid sidan om det måste politiken bli starkare. Konsumentlagstiftningen gäller även den nya tekniken. Myndigheterna borde få ökade befogenheter att se till att den efterlevs.

Den nya tekniken ska göra vår vardag enklare. Inte krångligare.

ÅP