ÅSIKT

Vad händer nu med a-kassan?

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

20 Augusti 2008. Det blir ingenting av regeringens planer på en obligatorisk a-kassa. Arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin (m) har tidigare sagt att förslaget blir svårt att genomföra om motståndet blir för stort. När remissinstans efter remissinstans nu sågar utredaren Sören

Öhmans delbetänkande om en obligatorisk a-kassa kommer förslaget att begravas på arbetsmarknadsdepartementet. Sven-Otto

Littorin har inte någon av arbetsmarknadens parter med sig.

Frågan är vad han ska göra nu?

Många skäl till kritik

Skälen till kritik mot Littorins förslag varierar. Svenskt Näringsliv ser en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring som en dold skatt och Företagarna vill inte att deras medlemmar ska drabbas av extra administration och avgifter.

LO:s kritik mot förslaget bygger på analysen att frivilliga a-kassor i fackets regi ökar försäkringens legitimitet, är en förutsättning för fortsatt hög anslutningsgrad till facket och därför en avgörande pusselbit för att den svenska modellen med starka kollektivavtal ska hålla.

TCO pekar på ytterligare en allvarlig brist: det finns helt enkelt ingen balans mellan tvånget att betala den obligatoriska avgiften och rätten att få ersättning vid arbetslöshet.

Skadar tilltron

Det riskerar att allvarligt skada tilltron till försäkringen.

En del i de nya moderaternas retorik var kärleksförklaringen till den svenska modellen. Ändå har regeringens arbetsmarknadspolitik varit särskilt vårdslös. Försöken att förändra a-kassans uppgift, från att vara en trygghetsförsäkring till att också bli ett verktyg för att påverka lönebildningen, har drivit hundratusentals medlemmar från försäkringen.

Flykten från a-kassorna har pågått under flera år, men ökade kraftigt efter att regeringen gjorde försäkringen både dyrare och sämre. En halv miljon svenskar har lämnat a-kassan och står i dag utan skydd vid arbetslöshet. Att så många står utan skydd när konjunkturen viker bäddar för en social katastrof.

Billigare medlemsskap!

Sven-Otto Littorin är ansvarig och borde läsa några av remissvaren noga. LO, TCO och Saco föreslår åtgärder som kan göra Sveriges möte med en kommande lågkonjunktur mjukare.Gör medlemskapet i a-kassan billigare, antingen genom avdragsrätt eller sänkta avgifter. Gör det enklare att gå med och lättare för anställda att kvalificera sig för ersättning.

Och framförallt, höj nivåerna i ersättningen för den som blir arbetslös.

Det bästa sättet att skapa trygghet på arbetsmarknaden är att göra a-kassan attraktiv, inte obligatorisk.

JJ