ÅSIKT

Bekämpa rasismen

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Diskrimineringskommitténs förslag att tillåta positiv särbehandling på grund av etnicitet i arbetslivet är ett litet steg i rätt riktning. Förslaget är dock tämligen tandlöst. Det kommer inte att lösa problemen med diskriminering på svensk arbetsmarknad.

Kritiker har en poäng

De som är emot förslaget förnekar inte att utländsk bakgrund eller utländskt klingande namn leder till diskriminering.

Däremot finns farhågor att positiv särbehandling leder till registrering av olika grupper och att utsatta människor ställs mot varandra. Det finns en poäng i kritiken. Men Diskrimineringskommitténs förslag är inte så långtgående att farhågorna kommer att besannas.

Förslaget är däremot en skjuts i rätt riktning för de medvetna arbetsgivare som är måna om att öka mångfalden och därmed kompetensen på sina arbetsplatser. Positiv särbehandling blir frivilligt.

Diskrimineringskommittén föreslår en sammanhållen diskrimineringslagstiftning och en sammanslagning av de fyra ombudsmännen. Aftonbladet välkomnar förslagen. Att en människa blir diskriminerad kan bero på en kombination av exempelvis kön och etnisk bakgrund eller sexuell läggning och funktionshinder.

Rädsla för förändring

Arbetsmarknadens parter har sagt nej till alla former av positiv särbehandling. I Dagens Nyheter skriver LO, Svenskt Näringsliv, TCO, Saco, Arbetsgivarverket och Sveriges kommuner och landsting att de hellre ser en fortsättning på deras pågående arbete mot diskriminering.

Att parterna protesterar mot det lagda förslaget tyder på nervositet för snabba förändringar. Varken arbetsgivare eller fack har gjort tillräckligt för att stävja diskrimineringen.

Parterna hävdar att arbetet mot diskriminering har intensifierats under senare tid, men det räcker inte med informationskampanjer och utbildningsinsatser. Att producera ett utbildningsmaterial är inte en aktiv åtgärd.

Tillsammans med andra insatser kan Diskrimineringskommitténs förslag om positiv särbehandling hjälpa till att bryta utanförskapet. Den strukturella rasismen i arbetslivet måste bekämpas.

NB

ARTIKELN HANDLAR OM