ÅSIKT

Gamla har rätt att behandlas värdigt

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

I går lanserade fackförbundet ­Kommunal ett program i tre ­punkter för en bättre äldreomsorg. Förbundet vill att socialtjänstlagen ska garantera goda och inte bara skäliga levnadsvillkor. Dessutom ska valfri­heten öka och det måste skapas ordning i det lapptäcke som i dag omger många äldre.

Den som är sjuk och gammal ska ha en instans att vända sig till.

Till sist vill Kommunal att vårdens professionella verkligen ska få vara proffs. Det kräver fler händer, mer ­kompetens och vettiga arbetsvillkor.

Rätten till heltid, ett gammalt löfte från Socialdemokraterna, måste bli verklighet.

En fungerande vård och omsorg ­förutsätter också en fungerande organisation. Kommunal kräver att dagens styrsystem som alltför ofta bara ­handlar om att jaga minuter skrotas.

Bland lobbyister och politiker i Almedalen finns det många som vill göra vinst till den viktigaste frågan i välfärdsdebatten. Så är det naturligtvis inte. De viktigaste frågorna handlar om den pedagogiska kvaliteten i förskolan, om resultaten i skolan och inte minst, om trygghet för de äldre.

Problemet är förstås att inget av det där kan åstadkommas i ett system där rätten för olika företag att konkurrera om ”kunderna” går före helhetsansvaret.

Problemet är att också effektiviteten i omvårdnaden om människor inte låter sig mätas i minuter eller sekunder, och att professionaliteten alltid riskerar att komma i andra hand när verksamhetens mål är maximal vinst.

Äldre i vårt samhälle har rätt till den trygghet som en fungerande vård och omsorg innebär. Och de som skapar den tryggheten har rätt till full lön, ett heltidsarbete och rimliga arbetsvillkor.

Då finns det knappast någon plats för jakt på vare sig minuter eller vinst.

Det är faktiskt det välfärdsdebatten handlar om.

Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.

ARTIKELN HANDLAR OM