ÅSIKT

Nyfattigdomen måste få plats i vårbudgeten

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Den isande vinden rycker i parabol-

antennerna på betonghusens balkonger. En somalisk kvinna skyndar med sitt barn in i en port, bort från kylan.

I Göteborgsförorten Hjällbo är 63 procent av invånarna födda utanför Sverige. Området sägs vara barntätast i Skandinavien. Medelinkomsten är kring 70 000 kronor per år, mindre än hälften av det svenska genomsnittet.

Vart femte barn i Sverige lever i en fattig familj. Ofta med en ensamstående förälder eller i en familj med utländsk bakgrund. Gårdagens riksdagsdebatt om nyfattigdomen handlade till stor del om människorna i storstädernas förorter.

– Ett samhälle ska bedömas efter hur det

behandlar de sämst ställda, deklarerade statsrådet Morgan Johansson.

I Hjällbo syns både bristerna och möjligheterna.

Det röda torpet med vita knutar ligger 50 meter från betongen, en rest från det gamla Sverige. Där träffar jag Fernando Riquelme som är fritidsledare på Bergsgårdsskolan. Han tränar också friidrott med ett tjugotal mellanstadiebarn i den nya idrottsföreningen. Bergsgårdsskolans IF ska ge barnen något vettigt att göra efter skolan och vara en brygga till övriga delar av det svenska samhället.

– När eleverna lämnar sjätte klass blir de inte kvar hos oss, säger Fernando. Då tar föreningar i andra stadsdelar över.

På lunchrasten bryter solen fram och lyser upp den nyinvigda skolbyggnaden. Inne i biblioteket är det full fart. De extra resurserna till läsning har gett effekt. Pengarna från reger-ingens storstadssatsning betyder mycket för Bergsgårdsskolans arbete. Anders Hertz, biträdande rektor, berättar om samarbetet med klasser i andra stadsdelar:

– 75 procent av klasserna har en vänklass, de skriver brev och träffas. Det är ett sätt att lära känna kompisar i andra delar av stan.

Nu är statens projektpengar på väg att ta slut och stadsdelsnämnden har ett underskott på 22 miljoner. Behoven är större än resurserna, som i så många andra förorter.

– Skolan måste vara en murbräcka mot segregationen, ropade folkpartiets Karin Pilsäter ut över de glest besatta riksdagsbänkarna i gårdagens debatt.

I nästa andetag ville hon sänka skatten på jobb och företagande. Inte ett ord om hur kollegan Jan Björklunds skolpolitik förstärkt segregationen i Stockholm.

Bo Lundgren önskade ”låta människors egen kraft spela”. Huvudfrågan för moderat-ledaren är att människor ska få behålla mer av sin lön efter skatt. Det var inte lätt att förstå hur det skulle ge fler lärare till skolorna i förorterna.

– Den som står upp för välfärdsstaten bidrar också till att minska fattigdomen, sa Morgan Johansson. Han talade om socialdemokratins historiska uppdrag att minska klassklyftorna.

Det återstår att se hur tydligt den ambitionen kommer att synas i regeringens ekonomiska vårproposition.

Morgan Johansson angrep med rätta moderaternas förslag till skattesänkningar. Men satsningarna på förorterna måste få ta plats i statens och kommunernas budgetar om socialdemokratins arbete mot fattigdomen ska vara trovärdigt.

Mats Engström

ARTIKELN HANDLAR OM