Ingvar Persson

Inte bara poliser sliter på jobbet

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Häromveckan redovisade Polisförbundet resultatet av en enkätundersökning i medlemskåren. Nästan 1 400 poliser fick besvara frågor om arbetsbelastning, arbetsvillkor och bemanning.

Svaren är onekligen oroande. Åtta av tio poliser svarar att de sällan eller aldrig har rätt bemanning i förhållande till kraven. Nästan lika många vittnar om en känsla av otillräcklighet. En av fyra vittnar om att de hamnat i kritiska situationer utan att få förstärkning och fyra av tio berättar att de tvingats avbryta prioriterade arbetsuppgifter för nya uppdrag.

Hälften får utbildning

Bara hälften av landets poliser säger att de får den vidareutbildning som myndighetens egna föreskrifter talar om.

När Sveriges Radio berättade om undersökningen vittnade poliser om hur den ständiga stressen sliter på personalen, och om hur frustrerande det kan vara att inte hinna ge människor den där lilla extra hjälpen.

Polisförbundets undersökning är naturligtvis ytterligare argument för alla som hävdar att vi behöver fler poliser, och större resurser till polismyndigheten. Men inte bara det.

Polisernas beskrivning av sin arbetssituation känns nämligen igen. Precis så här, nästan ord för ord, har övervägande kvinnliga yrkeskårer försökt beskriva sin vardag under många år.

Vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor, men också lärare och personal på förskolan har berättat om underbemanning, stress och den frustration det skapar att arbeta med människor men ändå inte ha tid att ta mänsklig hänsyn.

Enstaka sekunder

De har berättat om scheman där arbetsuppgifterna är klockade ner till enstaka sekunder som på ett gammaldags löpande band och om ständig personalbrist.

Resultatet känner vi till. I genomsnitt är kvinnor sjuka nästan dubbelt så ofta som män. En stor del av skillnaden beror sannolikt på stress, och på klyftan mellan ansvar och resurser.

I dag är alla politiker, från vänster till höger, eniga om att Sverige behöver fler poliser och att de som arbetar för att upprätthålla ordningen ska ha rimliga arbetsvillkor. Det är alldeles utmärkt.

Än bättre vore det förstås om samma engagemang i personalen också omfattade alla de andra anställda inom välfärden som, precis som polisen, sliter med för lite personal, för stort ansvar och för låga löner.


Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.


Publisert:

LÄS VIDARE

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.

ÄMNEN I ARTIKELN