Detta kan inte vara arbetslinjen

avEva Franchell

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: LINA SIKSJÖ
Nya arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantesson får nu ta ansvar för arbetsmiljön på våra arbetsplatser.

Två män kom inte hem från jobbet på SSAB i dag. För två år sedan dog Johan Löfroth på samma arbetsplats. Hans arbetskamrat Gustaf Seppelin Solli fick men för livet.

Under de två år som gått mellan olyckorna har arbetsplatsen inte inspekterats.

IF Metalls ordförande Anders Ferbe är djupt bedrövad efter dagens dödsolycka.

– Jag vet inte varför det inte gjorts någon inspektion. Jag har ingen sådan förklaring.

Dagens olycka inträffade när två män skulle rengöra en cistern med tjära. Inför rengöringen skulle de tömma tanken och då ska runt 300 kubikmeter tjära ha läckt ut.

De båda männen, som var i 60-årsåldern, dränktes i tjäran. Sökningsarbetet fick göras med grävmaskiner och det tog två timmar innan de döda kunde påträffas.

Och detta hände alltså på en svensk arbetsplats i oktober 2013.

De omkomna männen var anställda av en underentreprenör. Än vet vi inte vad som orsakade olyckan, men givetvis måste polisen utreda den skyndsamt. Polis och åklagare måste nu prioritera arbetsplatsolyckor på ett annat sätt än tidigare. Ansvaret måste klargöras och de skyldiga straffas.

Det är arbetsgivarna som har ansvar för arbetsmiljön. I det här fallet var det underentreprenören som ansvarade för de båda männen. Även om SSAB inte har det juridiska ansvaret måste bolaget också känna det moraliska ansvaret. Det är inte rimligt att flera arbetare dör inne på företagets område.

Vilka entreprenörer anlitas av SSAB och vilka är förutsättningarna för deras uppdrag?

Anders Ferbe förutsätter nu att Arbetsmiljöverket gör en inspektion på SSAB:

– Jag är helt övertygad om att arbetsplatsolyckor kan undvikas i väldigt hög utsträckning.

Bara i år har 19 personer dött på jobbet. Nära 20 000 arbetsolyckor har anmälts. Detta visar att det förebyggande arbetet är nödvändigt.

Ändå var det förebyggande arbetsmiljöarbetet det första den borgerliga regeringen prioriterade bort 2006. Arbetsmiljöverkets inspektioner skars ner och arbetslivsinstitutet lades ner.

Men detta kan inte vara arbetslinjen. Människor får inte dö på sina arbeten. Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson är visserligen alldeles ny på sin post, men hon har ett stort ansvar och ett arbete att göra.