Mejla

Jenny Wennberg

M gullar med de som vill stänga gränserna

Sverige har en skyldighet att värna asylrätten

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Foto: Magnus Wennman/Aftonbladet/TT / TT NYHETSBYRÅN

Den 15 augusti i år ska den parlamentariska Migrationskommittén lägga fram sitt förslag om hur en ny migrationspolitik ska se ut.
Ska tillfälliga eller permanenta uppehållstillstånd gälla, ska en humanitär skyddsgrund införas för den som inte har asylskäl men exempelvis är svårt sjuk och vilka regler ska gälla för familjeåterförening? Det är några av frågeställningarna som kommittén ska ta ställning till.

Med andra ord ska flera av de migrationspolitiska förändringar som infördes efter 2015 och som fått hård kritik, som de tillfälliga uppehållstillstånden, tröskas igen.

”Volymmål” inte rimligt

Att Moderaterna och Kristdemokraterna gärna vill ha "volymmål" för asylinvandringen och helst också vill bestämma över dem förvånar inte. Förslaget om "volymmål" har lagts fram av de två partierna och Moderaterna har så sent som i höstas meddelat väljarna att man vill minska asylinvandringen med 70 procent.

Det är direkt skamligt.

Att Socialdemokraterna mumlar om att det är svårt att se att det skulle gå att sätta årliga exakta "volymmål" är alltid något. Direkt obegripliga blir Socialdemokraterna dock när man öppnar upp för att ändå diskutera någon form av mål på området.

Socialdemokraterna borde vara tydliga och försvara asylrätten. Vi lever i tider som kräver motkrafter mot populismen, rasismen och främlingsfientligheten och den rollen borde vara självklar för Socialdemokraterna.

Asylrätten måste värnas

Asylrätten regleras av internationella konventioner och Sverige har skrivit under FNs flyktingkonvention. Att sätta siffermål för asylinvandringen är att sätta asylrätten på undantag och skapa byråkratiska ramar för något som styrs av hur världsläget ser ut, inte av vad vi i Sverige resonerar oss fram till. Asylskäl ger rätt till skydd och är något som ska bedömas individuellt. Det förändras inte oavsett vilka mål Moderaterna vill sätta för att gulla med en opinion som vill ha stängda svenska gränser.

Idag är 70 miljoner är på flykt, en situation som FNs flyktingorgan UNHCR klassat som det nya normala.

Det är inte alls särskilt konstigt. En eskalerande klimatkris beräknas av FN exempelvis ha drivit 250 miljoner människor på flykt när vi når 2050 om inget händer. Det betyder också att länder som Sverige i själva verket borde räkna med att ta ett ännu större ansvar än idag.

Sverige har råd med solidaritet. Öppenhet och ansvarstagande har historiskt definierat Sverige som land. Att värna asylrätten har varit självklart och måste vara en lika självklar del av vår framtida migrationspolitik.

När människor behöver skydd i Sverige har vi en skyldighet att ge dem det.

avJenny Wennberg

Publicerad: