ÅSIKT

Annie Lööf borde lyssna på experter

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Pontus Orre / AFTONBLADET /85527
Annie Lööf avfärdar alla förslag om regleringar av vinstuttag i friskolor och skolvalet.
LEDARE

Någon gång i början på 2000-talet förlorade det svenska skolsystemet på något vis sin själ. Det skriver Andreas Schleicher, som ansvarar för OECD:s Pisa-undersökningar, på DN Debatt. Vid det här laget vet alla vad han menar. Sverige hade en gång världens mest jämlika skola, nu är den en av Europas mest ojämlika.
Det började med att regeringen Bildt på 1990-talet införde möjligheten för svenska föräldrar att välja skola för sina barn. Samtidigt fick vi friskolor, skolpeng och etableringsfrihet för skolföretag.

Skatteparadis och konkurser

Konkurrensen skulle slå ut dåliga skolor. I stället ökade skolsegregationen och kunskaperna sjönk. I stället för en rik flora av friskolor blev det framför allt stora riskkapitalägda skolkoncerner. Med det följde raffinerade bolagsupplägg i skatteparadis och konkurser mitt i terminen.
Det är inte bara den politiska vänstern som tycker att det svenska skolsystemet behöver regleras. OECD, EU-kommissionen och en rad forskare är av samma åsikt. För att inte tala om de svenska väljarna.

Annie Lööfs syn på socialism

Men den borgerliga oppositionen fortsätter att försvara skolkoncernernas intressen. De säger tvärt nej till förslag om vinsttak och Skolkommissionens idé om lottningssystem för att minska segregationen.

Alla försök att reglera en urspårad marknad är att "leva i en socialistisk ideologi", för att prata som Annie Lööf.
OECD:s Andreas Schleicher konstaterar att valfrihet och avregleringar har skadat svenska skolan. Han anser att de nationella riktlinjerna måste bli tydligare om Sverige återigen ska bli världsledande på utbildningsområdet.
Men han lever väl också i en socialistisk ideologi, enligt Allianspartiernas logik.

avJonna Sima

ARTIKELN HANDLAR OM