Populismen är det stora klimathotet

Vad som. händer efter Glasgow blir avgörande

Greta Thunberg anländer till Glasgow och FN:s stora klimatmöte Cop26.

Härom veckan kunde SVT redovisa en undersökning som visade att svenska folket inte har så stor tilltro till politikers förmåga att möta klimathotet. Och människor har förstås rätt. Ska världen undvika en klimatkatastrof kommer det att krävas åtgärder som påverkar vardagen. Politiker kan fatta beslut, men vi kommer alla att behöva förändra våra liv.

De här dagarna när FN:s stora klimatmöte Cop 26 pågår i Glasgow är det inte svårt att rada upp utmaningarna. I en rapport konstaterar FN:s meteorologiska organisation att extremväder nu är det nya normala. De sju senaste åren blir de varmaste som uppmätts och med dagens ökning av växthusgaser kommer alla temperaturmål att fara all världens väg.

Måste bli vändpunkt

FN:s generalsekreterare António Guterres säger att mötet i Glasgow måste bli en vändpunkt. Storbritanniens prins Charles talar om "de ungas desperata röster" och Stefan Löfven förklarade att det inte finns något alternativ till att komma överens. Boris Johnson - av alla människor - säger att om Glasgow misstyckas så misslyckads allt.

Det är sant. Mötet i Skottland måste bli en framgång. Man måste enas om regler för utsläppsrätter, öppenhet och tidsramar. Det behövs pengar för att fattigare länder ska kunna minska sina utsläpp och anpassa sig till de förändringar som redan är oundvikliga.

Jobbet börjar hemma

Allt det där kommer att bli svårt nog, men den det verkligt besvärliga händer när delegationerna och världens ledare har lämnat Glasgow. Då ska nämligen överrenskommelserna översättas i praktiska åtgärder.

Klimathotet kommer inte att stoppas av våra individuella val. Men klimatet kan inte räddas utan att våra valmöjligheter påverkas.

Det är då vi alla påverkas och populistiska politiker lockas att offra klimatmålen.
Att landets löften i Parisavtalet skulle väga lätt i Donald Trumps försök att tillfredställa finansiärer i oljeindustrin och väljare i koldistrikten var knappast överraskande. Men det illustrerar hur sårbart arbetet för att värna klimatet är.

Ett mer aktuellt exempel fick vi för några veckor sedan när Ungerns premiärminister Victor Orbán anklagade EU och unionens "gröna giv" för den pågående energikrisen. Här hemma har Moderaterna lovat möta prishöjningarna på drivmedel med sänkta skatter, också för bilägaren i Täby eller Hovås.

Skyller på andra

Det argument populistiska politiker alltid har till hands är att åtgärderna ändå inte spelar någon roll. Släpper inte vi ut koldioxiden är det någon annan som gör det.

Det är inte sant, men just det sättet att tänka kan vara det allvarligaste hotet mot klimatet. Och det kommer bara att ändras när det är vanliga människor som ställer krav för att avvärja den klimatkatastrof som rycker allt närmare.

Svenska folket har rätt.