Skriv av studieskulder för arbete på landet

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht vill att högutbildade som arbetar på landsbygden ska slippa betala sina studielån.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht vill att högutbildade som tar ett arbete på landsbygden ska kunna få delar av studieskulden avskriven. Det berättar han för tidningen Norrländska Socialdemokraten.

Bucht måste nog räkna med att utstå en del hån för sitt förslag. Det är så förslag om att gynna Sverige utanför storstäderna och universitetsorterna brukar behandlas i svensk politisk debatt. Som något bonnigt, fånigt och inte så lite töntigt.

Som för 20 år sedan

Som när inrättandet av nya universitet i Växjö, Karlstad, Örebro, Östersund och Luleå för tjugo år sedan avhånades som en satsning på bygdehögskolor.

Dessutom medger Bucht att Norge tjänat som inspirationskälla. Bara det kan leda till ett gapflabb.

I Stockholm blir landsbygden lätt det samma som snöskotrar, skällande jakthundar och rasande vita män. Och nedlagda fabriker förstås.

Samma service

Ändå vet vi att landet faktiskt inte består av storstäder, och människor som bor på landsbygden har rätt till samma grundläggande service som människor i städerna.

Barnen måste mötas av duktiga lärare i skolan och när någon blir sjuk behöver det finnas en läkare och en sjuksköterska på vårdcentralen. Biblioteken måste skötas av en bibliotekarie och på socialförvaltningen måste det finnas socionomer. Ett företag som vill utvecklas behöver kunna rekrytera en ingenjör. Och så vidare.

Landsbygdsministern får kanske leva med att idén om avskrivna studieskulder möts av hånfulla kommentarer, och att finansdepartementets tjänstemän ogärna släpper till pengarna.

Men han ska inte ge sig. Förslaget är värt att pröva på allvar.

Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.

Bjuv fortsätter att kämpa för våra
ärtor