ÅSIKT

”Socialdemokrati räcker inte i vår tid”

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

avKarin Pettersson

LEDARE

Den brasilianske politikern och filosofen Roberto Mangabeira Unger är en av vår tids största progressiva tänkare. Han är professor i politisk filosofi på Harvard men är också en praktiker som varit verksam i brasiliansk politik under lång tid.

Unger är i grund och botten en visionär med hopp om framtiden. Han har länge varit tveksam till det socialdemokratiska projektet som han menar har för låga ambitioner, särskilt efter 90-talet. Han ser stora möjligheter både i människan och marknaden, men menar att ett verkligt progressivt projekt inte bara handla om fördelning. Det måste i stället starta i övertygelsen om individen som en varelse med enorm outnyttjad kreativ potential.

Bortom fördelningspolitik

En av Ungers teser är att vänstern måste tänka bortom om skatter och fördelning, och ha en idé om hur produktion och marknader kan stöpas om.

Till exempel: tänk om den kreativitet och de avancerade arbetsmetoder som idag är isolerade till Silicon Valley och några ställen till kunde spridas bredare i samhället, till småföretag och offentlig sektor. Skulle det lyckas vore det en revolution, både ekonomiskt och mänskligt.

Framför allt betonar Unger värdet av nationella projekt där medborgare och politiker vågar prova egna vägar.

Afonbladets Karin Pettersson och Georg Diez från Der Spiegel har i två samtal hemma hos Roberto Mangabeira Unger fått möjlighet att diskutera hans politiska idéer och visioner.

ARTIKELN HANDLAR OM