Lobbyisterna kan lita på dig, Johan Pehrson

Marknadsskolan byggde på en servettskiss

En gång i världen brukade Johan Pehrson inte gilla historierevisionism. Nu verkar det som att han reviderat också den uppfattningen.

Johan Pehrson (L) har hållit en låg profil på sistone. Men i tisdags anklagade han ”vänstern” för ”mest snack och lite verkstad” i friskolefrågan. Nu skulle Liberalerna göra vad Socialdemokraterna aldrig lyckats med, och införa vinstbegränsningar.

Det är ett modigt försök att skriva om historien.

En servettskiss

Våren 1992 beslutade riksdagen att kommunerna måste ge fristående skolor samma resurser per elev som de kommunala skolorna.

Riksdagsbeslutet blev startskottet för en helt ny bransch i Sverige – friskolebranschen. Idag omsätter den tiotals miljarder och ger aktieägarna årliga utdelningar på hundratals miljoner.

Man skulle kunna tro att ett så genomgripande beslut föregåtts av en stor utredning. Betydligt mindre frågor kan trots allt utredas i åratal och generera tjocka bokvolymer.

Men marknadsskolans införande utreddes aldrig. Den snabbt hopskrivna propositionen var på tjugo sidor – inte mycket mer än en servettskiss. Skolminister Beatrice Ask (M) tyckte att det räckte med att konstatera den ”principiella utgångspunkten” att man ska få välja skola.

Extremast i världen

Trettio år senare visar många forskningsstudier hur systemet leder till betygsinflation, segregation och dålig hushållning med skattemedel. Det lösa regelverket har öppnat upp för lycksökare och extremister. I Sverige är det lättare att driva en skola än en bar.

Sverige har världens mest avreglerade skolmarknad, som länge väckt förundran i andra länder. Modellen med vinstdrivande skolbolag är för extremt till och med för de konservativa i Storbritannien.

Varje gång det lagts förslag om att förändra systemet, har det stoppats av samma borgerliga partier som införde det. Oavsett om det handlat om att förbjuda vinstuttag eller ge kommuner rätt att stoppa nyetableringar av skolor.

När C och L förhandlade Januariavtalet med S och MP 2019, skrev man in att alla förslag om vinstbegränsningar för privata aktörer i välfärden skulle stoppas.

Tunt förslag

Nu förbereder skolminister Lotta Edholm (L) – själv med bakgrund som skolägare – en ny friskolelag. Bland annat ska vinstutdelningar inte förekomma ”under de första åren” och det ska finnas större möjlighet till ägarprövning och sanktioner.

Det är steg i rätt riktning, som inte räcker för att få ordning och reda. Men skolkoncernerna och deras lobbyister hoppas att det ska få tyst om debatten om marknadsskolan och vinsterna.

Liberalerna har en stolt tradition som skolparti. På senare år har dock deras roll i att sabotera ett fungerande skolsystem fått många lärare att vända dem ryggen.

Ideologiska skygglappar

Nu försöker de skylla sina egna ideologiska skygglappar på andra, och finta bort sitt ansvar för att skolbolagen fortsätter tälja guld på skattebetalarnas bekostnad.

En gång i världen brukade Johan Pehrson inte gilla historierevisionism. Nu verkar det som att han reviderat också den uppfattningen.