Mejla

Pernilla Ericson

Nu kan coronakrisen avgöra klimatkampen

Avbrottet märks – men fokus flyttas

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Nasa och europiska rymdstyrelsen ESA:s satelliter har upptäckt sjunkande halter av luftföroreningar över Kina efter utbrottet av coronaviruset som stängt många arbetsplatser och stoppat transporter.
Nasa och europiska rymdstyrelsen ESA:s satelliter har upptäckt sjunkande halter av luftföroreningar över Kina efter utbrottet av coronaviruset som stängt många arbetsplatser och stoppat transporter.

Hur påverkas klimatfrågan av coronavirusets framfart i världen? Olika forskare spår olika resultat, för den kris som pågår parallellt med smittan.

Snabbt kom rapporter om hur nedstängningen påverkat miljön och klimatet positivt. När miljontals kineser sattes i karantän, så skedde en dramatisk minskning av utsläpp i landet. Satellitbilder från Nasa, tagna mellan januari 2019 och slutet av februari 2020, visade tydligt hur nivåerna av det giftiga ämnet kvävedioxid sjunkit över hela Kina. Ett resultat av stängda fabriker och minskade transporter. Den giftiga dimman som legat över landet har länge haft en katastrofal effekt på människors hälsa, och stora protester har genomförts mot utsläppen. Kväveoxiden är ingen växthusgas, men källorna till utsläppen som hettar upp planeten är desamma.

Det blev ännu en gång uppenbart hur tätt utsläppen hänger ihop med världsekonomin, och hur hela världens beroende av varuleverantören Kina påverkar den globala uppvärmningen.

Inte genom global hälsokris

Liknande miljöeffekter kommer att märkas på fler håll i världen i takt med att social distansering tas i bruk, men de är trots allt – förhoppningsvis – kortvariga. Och det är självklart inte genom en förfärlig, global hälsokris som utsläppen ska ner, utan med hjälp av genomtänkta satsningar.

Parallellt ställs dessutom viktiga klimatmöten in, och klimatinvesteringar på grön teknik har bromsats upp.

I USA ges olje-, kemi- och jordbruksindustrin fri lejd att överse sina egna utsläpp, vilket sker i skuggan av coronapandemin. Beslut som väcker skarp kritik från tidigare företrädare för amerikanska miljömyndigheten EPA: ”Fritt fram att förorena”, skriver Huffpost.com.
Så vad sker framåt? År 2020 har länge pekats ut som ett avgörande år för klimatarbetet.

Fullt blås i fabriksskorstenarna

Vissa hävdar att coronakrisen kan bli nyckeln till global samordning och omställning på kort tid. Att vi på grund av smittan hittar nya sätt att kommunicera, där digitala möten ersätter fysiska och vi blir bättre på att ta tillvara på resurser.

De minskade utsläppen av växthusgaser under coronakrisen kan dessutom resultera i skärpta miljökrav på flyget, rapporterar DN.

Andra pekar på att affärsverksamheter och ekonomin mer än någonsin kommer vara i fokus när krisen väl är över, och att utsläppsminskningar kommer att tappa i prioritet.
Fullt blås i fabriksskorstenarna, med andra ord.

På så sätt står klimatkampen och väger med coronakrisen. Våra folkvalda har ett enormt ansvar att hålla i utvecklingen framåt. Och det är tur att det finns så många unga världen över som påminner om vad som står på spel.

När vi är igenom den här pärsen, så måste vi säkra upp deras framtid.

Publisert:

LÄS VIDARE

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.