ÅSIKT

De fattiga då?

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Ingår inte i programförklaringen Byn Maifarou i södra Niger. Julie, 26, tvingas se sin ett och ett halv åriga dotter Yaffarou bli svagare för varje dag.
Foto: Sten Tolgfors verkar ha en bättre privatekonomi än sin föregångare. Däremot så verkar inte en politik för global utveckling ingå i den nya regeringens planer.
LEDARE

Nye handelsministern Sten Tolgfors verkar ha bättre ordning på privatekonomin än sin föregångare. När det gäller politikens innehåll är skillnaderna mindre. Sten Tolgfors upprepade i går samma budskap som Maria Borelius.

Handelspolitiken ska vara ett stöd för Sveriges exportinriktade företag. Regeringen ska öppna dörrar och därigenom hjälpa till att skapa fler jobb.

Det är inte så förvånande. Däremot rymdes inte världens fattiga i Borelius eller Tolgfors programförklaringar. Vad kommer att hända med den politik för global utveckling, som den socialdemokratiska regeringen formulerade efter ett brett samråd med svenska folkrörelser?

Handelspolitik måste vara mer än att kränga Volvolastbilar utomlands. Den ska också bidra till en hållbar utveckling och till en rättvis global fördelning. Sten Tolgfors talade i går bara om att ”ta till vara globaliseringens positiva effekter”, inte om makten över handelsreglerna. Utvecklingsländernas rättigheter borde vara centrala i svensk politik.

Att riva EU:s tullmurar och avskaffa importkvoter är två nödvändiga steg. De övriga allianspartierna måste övertyga centerpartiet om en långtgående jordbruksreform och driva förhandlingarna inom EU minst lika hårt som den socialdemokratiska regeringen.

Förre näringsministern Thomas Östros spelade en central roll i gruppen av frihandelsvänliga länder inom EU. Den uppgiften hamnar nu hos Sten Tolgfors samtidigt som hans begränsade kontaktnät är ett problem.

Regeringen måste snabbt formulera en syn på EU-kommissionens handelspolitiska utspel. Förhandlingarna i världshandelsorganisationen WTO har kört fast. EU-kommissionären Peter Mandelson föreslår bilaterala avtal mellan EU och stora länder som Indien och Kina. Han vill också att EU använder sitt avtal med de fattiga länderna i Afrika för att gynna europeiska företag.

Peter Mandelsons utspel har fått kritik både från biståndsorganisationer och från handelspolitiker som vill rädda WTO. Ändå går det undan. EU diskuterar handelsavtal med Indien och Kina redan i höst. Var står den svenska regeringen?

Det finns fler avgörande frågor för en hållbar utveckling. Alliansen nämner sällan miljö och arbetsvillkor i sina beskrivningar av världshandeln. Det vore olyckligt om den svenska profilen i sådana frågor tunnas ut.

Sten Tolgfors beskrev Sveriges starka varumärke i världen som ett resultat både av svenska företags framgångar och av en utrikespolitik som väcker re–spekt. Till den utrikespolitiken hör traditionellt ett engagemang för de fattiga länderna. Om den bilden tonar bort blir både Sverige och utvecklingsländerna förlorare.

ME

ARTIKELN HANDLAR OM