ÅSIKT

Försvara FN

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: FN:s generalsekreterare Kofi Annan.
LEDARE

FN står inför en av de viktigaste utmaningarna i organisationens 60-åriga historia. Efter kriget i Irak har Bush-administrationen kraftigt ifrågasatt FN:s legitimitet. En grupp republikaner i den amerikanska kongressen har gått till hårt angrepp mot Kofi Annans ledarskap. Neokonservativa talar om att lämna FN och bilda en ny organisation bestående uteslutande av demokratiska, vilket sannolikt ska läsas som USA-lojala, stater. En modell som i praktiken skulle omöjliggöra långsiktig gemensam säkerhet och demokrati.

I det läget måste FN och det multilaterala systemet försvaras. Benhårt.

101 förslag

”Om vi inte hade ett multilateralt system hade vi varit tvingade att uppfinna ett”, sade Australiens tidigare utrikesminister Gareth Evans i?går vid ett möte arran­gerat av Palmecentret på ABF Stockholm. ”Så låt oss ta det vi har och göra de nödvändiga reformerna.”

Gareth Evans satt med i den panel som i december presenterade 101 förslag till reformer av FN. Förslagen tar upp alla viktiga säkerhetsfrågor: massförstörelsevapen, terrorism, fattigdom, hiv/aids, hotet från naturkatastrofer och ekologisk kollaps.

Panelen föreslår en utvidgning av säkerhetsrådet och vill inrätta en ny kommission, som ska koncentrera sig på så kallade ”failed states”. Panelen föreslår också fem kriterier för när en humanitär intervention är motiverad.

Flertalet av de 101 förslagen är utmärkta. När FN grundades för 60 år sedan var huvudfrågan att hindra stater från att gå i krig mot varandra. Sedan dess har normerna förskjutits och de mänskliga rättigheterna står allt mer i centrum för FN:s arbete samtidigt som världen globaliserats och nya stormakter växer fram.

Ingen slopad vetorätt

Däremot har panelen inte föreslagit slopad vetorätt i säkerhetsrådet. Därmed riskerar de mekanismer som gjort FN handlingsförlamat i konflikter som de i Rwanda och Bosnien att bestå.

Utrikesminister Laila Freivalds reste frågan under gårdagens möte: Vad händer om alla kriterier för ett ingripande är uppfyllda om ett enskilt land ändå blockerar ett beslut i FN?

Den pågående konflikten i Darfur ställer frågan på sin spets. Över 70 000 människor har dödats under de knappa två år striderna pågått. Nästan två miljoner befinner sig på flykt. Kina och Ryssland blockerar FN:s försök att öka trycket mot regimen i Sudan.

Vad kan ändå göras för att öka pressen? Flera av deltagarna på mötet om FN:s framtid tog upp behovet av effektivare fredliga instrument för att påverka totalitära regimer. Frågorna tillhör de svåraste att lösa för varje multilateralt system. Reformförslagen tar FN en bit på vägen.

JB