ÅSIKT

Affärsplan för  Stefan Löfven

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

■ ■ Ett år har gått sedan Stefan Löfven head­huntades som ny chef för Socialdemokraterna.

Sedan dess har han rekryterat en ny ledningsgrupp och presenterat ett utkast till affärsplan för Sverige.

■ ■ Det är oklart om planen räcker för att ta de marknadsandelar som krävs.

■ ■ Aftonbladets ledarsida bad några ledande managementkonsulter utvärdera Löfvens strategi.

■ ■ Här, Stefan Löfven, är din nya affärsplan.

§1. Affärsidé

En framgångsrik affärsidé bör innehålla en lösning på ett upplevt problem samt leverera en produkt som tydligt skiljer sig från konkurrenternas.

Traditionellt erbjuder S jobb och jämlikhet. Nu försöker Löfven sälja en annan produkt: kompetens och regeringsduglighet.

Problemet är bara att det redan finns en stark spelare på marknaden med liknande inriktning.

Slutsats

Kompetens är ett viktigt värde för kunden, men inte unikt för just Social­demokraterna.

För ett mer attraktivt erbjudande, väl i linje med modern managementteori, borde Löfven vässa den del av affärsplanen som skiljer S från övriga aktörer:

Synen på att investeringar i humankapital leder till högre avkastning på lång sikt.

Insikten om att kreativitet och nya idéer växer bäst i en trygg miljö.

Kunskapen om att dramatiska, kortsiktiga besparingar kan hota framtida vinster och tillväxtmöjligheter.

Med en sådan profil skulle Löfven kunna presentera sin klassiska produkt i fräsch förpackning, med tydligare fördelar gentemot konkurrenten.

§2. Mål

Löfvens mål kan vid en första anblick verka tydligt: Han vill vinna valet 2014, och sedan bilda regering. 

Dock finns problem som Löfven delar med huvudkonkurrenten. Hur hanteras en helt ny marknadssituation efter 2014? Kan man tänka sig kartellbildningar, eller rent av uppköp och sammanslagningar?

Slutsats

Löfven måste tänka utanför boxen och komplettera sitt mål om valvinst med en idé om hur fortsatt marknadsdominans ska garanteras efter 2014.

§3. Marknadsplan

Dagens marknadsledare, Moderaterna, erbjuder ett delvis liknande erbjudande till delvis samma målgrupp.

Dock finns även en ny aktör på marknaden – Sverige­demokraterna. De tar marknads­andelar och agerar på ett aggressivt och oförutsägbart sätt. Även här behöver Löfven vässa sin strategi.

Slutsats

S har ett unikt läge. Huvudkonkurrenten har misslyckats med att leverera de resultat som utlovats, och är dessutom på väg att byta strategi.

I stället för hög kvalitet och höga löner, erbjuder de nu låg kvalitet och lönedumpning.

Det är förvånande eftersom det är en strategi som har misslyckats på de flesta marknader.

Nu är det därför ett gyllene tillfälle att formulera en offensiv kampanj för att vinna tillbaka missnöjda konsumenter. 

När det gäller Sverigedemokraterna rekommenderas en strategi som går ut på att flytta fokus från SD:s falska marknadsföring till Löfvens mer gedigna produkt.

Slutsats

Löfven säljer ett i grunden bra erbjudande till rimligt pris. Dock brister strategin i affärsidé och konkurrentanalys. Med ovanstående justeringar borde målet dock kunna nås.

avKarin Pettersson

ARTIKELN HANDLAR OM