Mejla

Katrine Marçal

Svenskarna vill ge kvinnor högre lön

Publicerad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

”Det är hög tid att vi tar problemet på allvar”

Foto: HENRIK HANSSON
blommor som vägvisare? Jämställdhetsdebatten får inte fastna i diskussionen huruvida kvinnan är jämställd mannen för sina likheter eller olikheter, exempelvis blommor i håret, utan problemet måste tas på allvar.

I fredags råkade antagligen många svenska kvinnor ovetandes fira den internationella kvinnlighetsdagen.

Någon har tydligen bestämt att den 24 juni är dagen för just det feminina, (vad nu det är). Organisationen World Femininity Day vill att kvinnor ska känna sig starka genom sin kvinnlighet, och inte behöva härma manliga uttryck. Medlet för att uppnå detta är att den 24 juni bära en blomma i håret. Och eftersom det

internationella jippot av en slump råkade sammanfalla med svensk midsommar så var Sverige antagligen flitigast i världen med att lyda uppmaningen.

Debatten sitter fast

I går presenterade LO och SCB en rapport om synen på löner och löneskillnader. En klar majoritet tycker att löneskillnaderna är för stora, både mellan

könen och mellan olika yrkesgrupper.

Kvinnlighet är komplicerat och jämställdhetsdebatten sitter fast i en evig rundgång: Är kvinnan jämställd med mannen för att hon är som mannen? Krossa glastaket! Konkurrera ut gubbarna! Heja Mrs Thatcher! Eller: är hon jämställd med mannen i kraft av sin olikhet? Visar kvinnan vägen från stress, materialism och vapen mot mänskligare värden som sextimmars arbetsdag, nyponsoppa, omsorg och för den delen – med blommor i håret?

Samma diskussion återkommer gällande löner. Är lösningen att kvinnor ska göra mer som män: välja bort de traditionellt kvinnodominerade yrkena, lära sig löneförhandla och ta sig in på deras territorium?

Eller handlar det om att uppvärdera de traditionella kvinnoyrkena? Kvinnor ska inte behöva härma manligt beteende på arbetsmarknaden och varför ska ett vårdbiträde egentligen tjäna mindre än en elektriker?

Sverige har en av världens mest könssegregerade arbetsmarknader. Våra löner fördelar sig efter en linje som 80 procent av männen befinner sig över och 80 procent av kvinnorna under. Löneskillnaderna mellan könen och mellan yrkes­grupper hänger samman. Det måste man kunna adressera. Samtidigt är det svårt. Har kvinnor låg lön för att de befinner sig i sektorer med låg lön, eller har dessa sektorer låg lön eftersom det befinner sig många kvinnor där? Ingen vet.

Förtjänar högre lön

Kanske måste man helt enkelt säga att vårdbiträden och sjuksköterskor förtjänar högre löner – alldeles oavsett. Enligt LO och SCB:s undersökning verkar svenska folket tycka ungefär precis så.

Det är hoppingivande. Trots en mer omfattande jämställdhetspolitik är lönegapet mellan könen inte mindre i Sverige än i andra jämförbara europeiska länder.

Det är hög tid att vi tar problemet på allvar.

avKatrine Marçal

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM