ÅSIKT

Dialog bättre än isolering

LEDARE

”Sveriges hållning gentemot Hamas är inkonsekvent och orimlig”

5 maj 2006. Frågan om Hamas besök i Sverige blir alltmer märklig. Representanter för Hamas, bland andra gruppledaren i det palestinska parlamentet, kommer till Norge den 15 maj, där de får träffa regeringstjänstemän.

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Lokala organisationer i Malmö har i samband med detta inbjudit Hamas-ledarna till Sverige.

Foto: PETER KJELLERÅS
Stängs ute Hamas får inte komma in i Sverige, palestinierna stängs ute från Israel – och Sverige som vanligen agerar fredsaktör, väljer att bara se på.

Svenska regeringen tänker inte träffa Hamas.

Modiga parlamentariker som socialdemokraten Mariam Osman Sherifay och miljöpartisten Yvonne Ruwaida vill däremot ordna ett möte i Stockholm.

Sverige kan förändra

Hamas-ledarna har nu fått nej till visum i Frankrike, deras första anhalt i Schengen-unionen. Det innebär att de inte automatiskt har tillträde till övriga EU-länder. Norge som står utanför unionen berörs inte.

Sverige kan ge särskilt visum för besök bara i Sverige. Något som vänsterpartiet och miljöpartiet kräver. Statsminister Göran Persson har dock deklarerat att regeringen följer den franska Schengen-linjen.

Nu visar det sig att Sverige har en helt annan linje när det gäller den palestinska flyktingministern Atef Adwan som är inbjuden att tala på en europeisk Palestina-konferens i Malmö till helgen. Adwan har beviljats svenskt visum – ett Schengenvisum.

Det är utmärkt. Logiken är dock svårbegriplig.

Varför nekas gruppledaren i parlamentet visum medan en minister tillåts komma in i landet? Båda representerar Hamas.

Detta visar på den godtyckliga hållning som tyvärr har blivit Sveriges och EU:s i takt med att kriget mot terrorismen fått prägla den internationella politiken.

I krigets logik finns inte plats för dialog och eftertanke. Där stämplas istället organisationer och människor som terrorister och Sverige ställer lydigt upp på detta. I fallet med Somalie-svens-karna gick det lite väl snabbt. I fallet med Hamas har terroriststämplandet fått gå före viljan att försöka finna en väg till rättvis fred.

I krigets logik är allt svart eller vitt, man är fiende eller vän. I ett mer civiliserat sammanhang som politik och demokrati går det att både tydligt klargöra det man är oense om och föra dialog om det som kan bli en gemensam framtidshållning.

Sveriges obetänksamma politik gentemot Hamas innebär att man frånhänder sig rollen som fredsaktör i Mellanöstern. Det är ett brott mot en lång svensk tradition.

Israel tar ingen hänsyn

Samtidigt som det tjafsas om Hamas besök i Europa fortsätter den israeliska ockupationen av Palestina. Israels nya regering installerades i går. Premiärminister Olmert höll tal i knesset.

Inom fyra år tänker han befästa Israels nya gränser. Små bosättningar på Västbanken utryms medan de stora viktiga som Maaleh Adumim, Ariel, Stor-Jerusalem med flera befästs. Jordan-dalen blir Israels östra gräns och hela Jerusalem blir israeliskt.

Om detta tänker inte Israel förhandla.

Detta får pågå medan västvärlden straffar palestinierna för att de valt fel rege-ring.

Det är inte riktigt klokt.

HK