ÅSIKT

Gör politik av striderna i EU

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: GIFTIGT MÖTE EU:s nya kemikalieregler kan rädda hundratusentals anställda från sjukdomar och spara mångmiljardbelopp i sjukvården. En av många ideologiska konflikter inför dagens EU-toppmöte.
LEDARE

Skarpa ord flög genom luften när EU-parlamentet debatterade kollektivavtalen i tisdags. Socialdemokraten Jan Andersson varnade kommissionen för att starta ett krig om den sociala modellen. Moderaten Gunnar Hökmark kont-rade med att tala om ”skrämselpropaganda”. Cecilia Malmström placerade folkpartiet längst ut till höger genom att hylla det tjänstedirektiv som numera till och med moderaterna vill omarbeta.

Missade tillfället

På hemmaplan tonar de borgerliga partierna ned motsättningarna. Det märktes när statsministern i går mötte riksdagens EU-nämnd. Lars Lindblad (m) talade mest om hur han saknade visionerna från det svenska EU-ordförandeskapet. Folkpartiets Carl B Hamilton begränsade sig till frihandel med u-länderna och kom inte med sina vanliga argument om den inre marknadens fördelar.

Göran Persson välkomnade samsynen och missade därmed tillfället att göra politik av EU. Statsministern vill inte ställa till för mycket bråk på EU-toppmötet, förklarade han också. Tony Blair ska få bygga ett gott samtalsklimat som gör det möjligt att nå en budgetuppgörelse i december.

Heta strider utanför

Kanske är dagens mysmöte fel tillfälle för de stora striderna. Utanför ”de vackra salarna på Hampton Court”, som statsministern uttryckte det, går det i alla fall hett till. Länderna slåss om budgeten och manövrerar om konstitutionens framtid. Folkrörelser och industrilobbyister kämpar om tjänstedirektivet och kemikaliereglerna. Bråket avgörs i dagarna.

Påtryckarna laddar

Påtryckare från alla håll har laddat inför det möte som Tony Blair till en början spelade upp till gigantiska dimensioner. Hur ska EU möta globaliseringen, är huvudämnet.

Det rymmer just de ideologiska konflikter som behövs för att göra EU intressant.

Snart är det för sent

Socialdemokraten Christina Axelsson fångade det i går genom att fråga om statsministern skulle ta strid för den svenska modellen. Hennes partikamrat Hillevi Larsson oroade sig för lobbningen mot ambitiösa miljökrav. Hon underströk att EU:s tillväxtstrategi måste ha tre hörnstenar: ekonomisk, social och hållbar utveckling.

Göran Persson medgav att det blåser motvind för de gröna frågorna i EU. ”Vi ger oss inte”, svarade han Hillevi Larsson.

En utmärkt inställning. I dag kan han göra verklighet av den genom att ta upp kemikaliereglerna Reach i korridorerna med sina kollegor. Snart är det för sent.

Bra initiativ

Sverige ska ta initiativ till en jämställdhetspakt, lovade statsministern i går. Ett bra initiativ på det sociala området, som också kan minska framtidens arbetskraftsbrist.

Jämställdheten, miljön, kollektivavtalen. Tre EU-frågor där de ideologiska konflikterna är tydliga. Det måste gå att göra mer politik av det på nästa veckas partikongress än Göran Persson visade i gårdagens EU-nämnd.

ME