Vägval i finanspolitiken Ekonomiskt seminarium

Specialavsnitt – Den stora debatten om det finanspolitiska ramverket

Publicerad 2024-05-03

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Det pågår en bred debatt om statens investeringsbehov, inte minst i denna podcast där det finanspolitiska ramverket ofta är i fokus och kritiseras. Klimatomställning, infrastruktur, energi, bostäder och försvar är några områden som anses behöva omfattande investeringar
kommande år.

Regeringen har tidigarelagt översynen av det finanspolitiska ramverket. Från organisationer, tankesmedjor och statliga organ som Långtidsutredningen och Finanspolitiska rådet har olika förslag om framtidens investeringsbehov och finansieringsmodeller lagts fram.

Katalys har samlat de mest tongivande aktörerna för att reda ut hur debatten ser ut, hur landet ligger. Det kan vara läge för staten att låna nu, anser allt fler. Men hur mycket och till vad? Vilket ramverk behöver Sverige?

Medverkande: Lars Calmfors, Åsa-Pia Järliden Bergström, Sven-Olov Daunfeldt, Elinor Odeberg, Max Jerneck & Daniel Suhonen.

Inspelat 29 april på ABF-huset i Stockholm.

Följ ämnen i artikeln