ÅSIKT

Från monsterrock till mönsterland

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Stärkt av monsterrockarna Lordis seger i schlager-EM tar Finland i dag över ordförandeskapet i EU. Landet ligger dessutom i topp i EU:s interna tävling när det gäller ekonomi och konkurrenskraft, den så kallade Lissabonstrategin.

Det är således med gott självförtroende och ett rykte om att vara en lojal och ambitiös EU-medlem som Finland tar sig an uppgiften. Om finsk sisu räcker för att gjuta mod i den krisande unionen återstår att se.

Precis som vid det förra finska ordförandeskapet för sex år sedan står utvidgningen högst upp på dagordningen.

Vid toppmötet i Helsingfors i december 1999 godtogs Turkiet som kandidatland. Nu är det 2006 och förhandlingarna med Turkiet har knappt ens börjat. Landet är inte så välkommet längre.

Utvidgningen har knappast varit en finsk profilfråga i EU. Men Finlands statsminister och blivande EU-ordföranden Matti Vanhanen har tydligt sagt nej till nya krav som skulle försvåra Turkiets inträde.

En av Finlands viktigaste uppgifter blir att se till att förhandlingarna med Turkiet drivs vidare och att hålla emot de anti-turkiska stämningarna inom den europeiska högern.

I höst avgörs också om Bulgarien och Rumänien som planerat ska få bli medlemmar vid årsskiftet. Kommissionens rapport i oktober blir avgörande. Även länderna på västra Balkan måste få tydliga besked om att de är välkomna när de klarar villkoren.

Utrikespolitiskt kommer Finland att prioritera kontakterna med Ryssland, något man har viss erfarenhet av. President Putin bjuds in till informellt toppmöte i oktober och energifrågan blir säkert huvudnummer.

Ingen väntar sig att Finland ska kunna göra något i fördragsfrågan. Förslaget ligger fortfarande på is och EU-ledarna har förlängt den tankepaus de utlyste efter Frankrikes och Nederländernas nej förra året.

Det finska bidraget blir att som sextonde land själva godkänna fördraget under hösten. Sedan lämnar man med varm hand över frågan till Tyskland.

Att flera viktiga arbetsmarknadsfrågor är aktuella under hösten gör att den europeiska fackföreningsrörelsen har stora förväntningar på Finland. Landet får exempelvis lotsa fram så väl tjänstedirektivet som kemikalieförordningen REACH till slutgiltiga beslut i höst.

Europafacket, som härom dagen mötte statsminister Matti Vanhanen, hoppas att Finland som representant för den nordiska modellen ska värna löntagarnas rättigheter och det sociala EU.

För Finland gäller det att gå från monsterrock till mönsterland.

Tommy Svensson