ÅSIKT

Avtalsdjungeln

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: snårigt Villkoren i avtalsförsäkringarna är lika ogenomträngliga som en djungel. De som främst gynnas av dem är män och höginkomstagare.
LEDARE

Socialförsäkringarna kan avgöra valet. Sjuk- och arbetslöshetsersättningarna är redan heta frågor i den uppskruvade debatten. I går presenterades en rapport som kan hälla bensin på den elden –?inte bara politiskt utan också fackligt i nästa lönerörelse.

”Inte bara socialförsäkringar” heter rapporten av forskarna Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö vid institutet för social forskning. Den har skrivits på uppdrag av finansdepartementets Expertgrupp för studier i samhällsekonomi.

Djungel av avtal

Rapporten är den första samlade kartläggningen av den djungel av avtal och försäkringar som finns vid sidan av de allmänna socialförsäkringarna. Det går inte att bortse från de avtalade försäkringarna och hur de samspelar med socialförsäkringarna, om man vill veta vilka effekter trygghetssystemen har på samhällsekonomin och hur tryggheten ser ut för individerna. Försäkringarna omfattar nästan alla löntagare, de omspänner många, många miljarder och sysselsätter en stor apparat hos fack och arbetsgivare. Dessutom är de rena guldkalven för försäkringsbolagen.

Sammantaget ger avtalsförsäkringarna dramatiskt olika och ojämlika villkor för olika löntagare. De gynnar män mer än kvinnor, är viktigast för dem med lön över de så kallade taken, cirka 25?000 kronor, och allra viktigast för dem med högst inkomster.

Sämst villkor har privatanställda arbetare och kommunalanställda kvinnor. Högre avlönade tjänstemän i staten och privat har de absolut frikostigaste avtalen.

Villkoren är också olika för olika typer av försäkring. Systemen är en ogenomtränglig djungel och det är svårt för en löntagare att i förväg räkna ut sin ersättning i skilda situationer.

Löfte om höjt tak

Regeringens löfte att höja taken i sjukförsäkringen nästa år ger bränsle i avtalsrörelsen. Höjs taken för den statliga ersättningen frigörs löneutrymme för stora grupper högavlönade – men inte för de lågavlönade.

En av de viktigaste effekterna av de allmänna socialförsäkringarna är att de utjämnar risker och avgifter. De omfördelar tiotals miljarder varje år från hög- till låginkomsttagare, från män till kvinnor, från dem som sällan blir sjuka till dem som ofta är det. Med de avtalade pensionerna är det tvärtom. De omfördelar snarare från låg- till höginkomsttagare och gynnar i allt väsentligt högavlönade och män.

En ohelig allians

I avtalsförsäkringarna kan man också skönja en ohelig allians mellan i övrigt skilda intressen. Det handlar om försäkringsbolagen som tjänar stora pengar på försäkringarna. Floran av försäkringar har också blivit ett motiv för fackföreningarnas existens, för medlemsrekrytering och stora organisationer. Lägg därtill de borgerliga partierna som ser möjligheter till besparingar i statsfinanserna och dessutom värnar privat företagsamhet, så finns starka drivkrafter för en alltmer avtalad och privatiserad välfärd.

Klockan är verkligen fem i tolv om socialdemokratin ska kunna rädda de allmänna socialförsäkringarna med deras starka inslag av omfördelning, utjämning av risker, rättvisa och rationalitet.

LA