ÅSIKT

Till salu: smör och tryckfrihet

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: AP
"flaggan följer fläsket" Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen följer den gamla danska doktrinen – fast nu är det exporten av smör och mjölk, istället för fläsk, som styr politiken.
LEDARE

1 februari 2006. Per Haekkerup, en gång dansk utrikesminister, brukade definiera sitt lands internationella relationer så här: ”Flaggan följer fläsket.”

Anders Fogh Rasmussen, dansk statsminister, håller fast vid den uppdragna kursen, fast han säljer mjölk och smör i stället för fläsk.

Under några månader kämpade delar av den danska offentligheten för tryck- och yttrandefrihet. Kampen hade rubriken ”Muhammed-teckningarna”. Profeten karikerades i Jyllands-Posten. Tidningen ville provocera och möjligen också testa såväl tryckfrihetens gränser som blasfemi-lagens tillämpning.

Bekräftar fördomar

Idén är självklart helt försvarbar, fast den hade inledningsvis inte mycket med djärvhet eller mod att göra. Islamofobin är obehagligt väl inarbetad hos stora delar av befolkningen och muslimer är i praktiken underkastade speciallagar. Jyllands-Posten bekräftade välbekanta fördomar.

De tolv teckningarna omvandlades till vapen i en till att börja med diplomatisk strid. Muslimska länder hotade, protesterade och krävde ursäkt av statsministern Fogh Rasmussen. Han vägrade klokt nog.

Fogh Rasmussen försummade dessvärre att undervisa de från muslimska länder utsända diplomaterna om yttrandefriheten. Han vägrade helt enkelt att träffa dem. Därmed bidrog han, som också danska veteranambassadörer påpekat, till att vrida upp affären till konkret politisk konflikt. Bojkott mot danska varor proklamerades i en stor och köpkraftig del av den muslimska världen. Smöret och mjölken riskerade att stanna i sina lager och feta danska exportorder stod inför att bli annullerade.

Då grep Fogh Rasmussen efter Haekkerups formel. Flaggan, som dessutom satts i brand, måste hissas över Arla och Carlsberg. Statsministern sa att han vördade både Jesus och Muhammed och inte för ett ögonblick ville smäda dem eller dess anhängare. Det danska näringslivet kan ha förestavat formuleringarna, som Jyllands-Posten instämde i. Försoningens ord flög över hela den muslimska världen. Den kunde notera: tryckfriheten har ett pris. Det kan räknas i smör, mjölk och hot mot enskilda. Långt från Salman Rushdies modiga kamp för sin övertygelse.

Exporten är viktigare

Jyllands-Posten och Fogh Rasmussen ville, påstod de, hävda yttrandefrihetens överhöghet i förhållande till religiösa trosuppfattningar. Som en annan dansk politiker, Jens Otto Krag, brukade säga: ”Man har en uppfattning till dess man intar en annan.”

Den danska tidningen och rege-ringschefen har undergrävt den nödvändiga kampen mot de fundamentalister som i religionens namn vill bekämpa grundläggande mänskliga fri-och rättigheter. Dessa mörkermän, en del av dem beredda att med fysiskt våld eliminera människor av annan tro, har fått veta att exportinkomster väger tyngre än liberala, demokratiska principer.

OS