ÅSIKT

Maud Olofssons dröm är mörkblå

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: GUSTAV MÅRTENSSON
Högervridet Förslaget att avskaffa anställningstryggheten är ett exempel på hur centern lägger sig till höger om moderaterna.
LEDARE

Fasta jobb är ingenting för ungdomar. Det är innebörden av Maud Olofssons utspel i går. Lagen om anställningsskydd ska inte gälla för den som är under 26 år. Tjejer och killar ska kunna få sparken omedelbart om arbetsgivaren vill.

Redan i dag är det svårt för ungdomar att få fasta jobb, att kunna låna till en bostad och bilda familj. Tillfälliga anställningar är mycket vanliga. Centerpartiets förslag ökar osäkerheten. Problemet är bristen på jobb, inte att ungdomar har för stor trygghet.

Centerpartiet vill avskaffa fackets rätt till sympatiåtgärder vid en konflikt. Ledningen vill låta höginkomsttagare betala lika stor andel av lönen i skatt som de sämst ställda.

Höger om Reinfeldt

Förslaget om att avskaffa anställningstryggheten är ännu ett exempel på hur partiet lägger sig till höger om Fredrik Reinfeldts moderater. Det går raka rör mellan arbetsgivarna och kretsen kring Maud Olofsson. Det kunde knappast få en tydligare illustration än när Svenskt Näringslivs Urban Bäckström tog över talarstolen efter Maud Olofssons tal.

Stred mot bolagshögern

En gång i tiden stred Gunnar Hedlund mot bolagshögern. Maud Olofsson citerade med gillande sin företrädares uppfattning om skattetrycket, inte mer än 25 procent. Hon glömde att Hedlund valde socialdemokraterna framför högern som regeringspartner.

Talet visade att centerns gamla hjärtefrågor hamnat i skymundan när företagens villkor blivit huvudämnet.

Maud Olofsson försvarade inte nivån på den offentliga sektorn i glesbygden mot storstadsmoderaternas aggressiva angrepp. Hon ägnade ett par minuter av sitt långa tal åt miljön, utan några konkreta förslag. Kärnkraften och dess farliga avfall nämndes inte alls.

Kloka centerpartister som Agne Hansson vill ha ett starkt FN och fortsatt alliansfrihet. Olofsson tog inte upp utrikespolitiken. Tystnaden om EU är mer begriplig. Partikamraterna i Europaparlamentet håller just på att gå facket en bit till mötes genom att begränsa tjänstedirektivet, som Maud Olofsson tidigare hyllat så starkt.

Försöker hävda sig

Förslaget att avskaffa ungdomars anställningsskydd var inte förankrat i den borgerliga alliansen. Uppenbarligen är det inte så lätt att få ihop budskapet när de små partierna ser moderaterna växa. Vi lär få se fler soloåkningar när centern och kristdemokraterna ska försöka hävda sig.

En sak är klar. Försämringar av arbetsrätten finns kvar på allianspartiernas dagordning. Fredrik Reinfeldt har försökt ge bilden att det inte blir några stora förändringar med en borgerlig regering. Det blir svårt att upprätthålla när de tre övriga partierna vill stoppa sympatiåtgärder och centern gör blåkopior av Svenskt Näringslivs förslag.

ME

ARTIKELN HANDLAR OM