ÅSIKT

Ekvation går inte ihop för moderaterna

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

25 oktober 2007. Moderaternas företrädare gör allt för att hålla god min, trots att alliansen verkar ha kört fast i opinionsmätningarna.

Allt går enligt planerna, säger Reinfeldt.

Snart inser väljarna att vår politik är rätt och riktig, säger Borg.

Vi måste bara prata lite mer om jämställdhet och välfärd, säger Schlingmann.

Inför offentligheten utstrålar de samma lugn och tillförsikt som före valet. I verkligheten är det ett skakat parti som i dag samlas till partistämma i Gävle.

Lanseringen av de nya moderaterna byggde på en strategi som påminde om den gamla tidens sociala ingenjörer. Med sociologisk precision ringades avgörande väljargrupper in. Målet var etablerad arbetarklass och lägre medelklass. Grupper som alla partier med anspråk på makten måste vinna.

Reinfeldt hyllade den svenska modellen och talade om skattesänkningar för låg- och medelinkomsttagarna.

Målet: att vinna kvinnorna

De nya moderaternas styrka, skriver Per Wirtén och Lars Mikael Raattamaa i tidskriften Arena, är att de försöker vara lyhörda för en medelklass pressad av tidens allt hårdare konkurrens. ”Bilderna på Persson framför gårdshuset utgjorde en intressant kontrast till dem där Reinfeldt plockade ut tvätten ur tvättmaskinen hemma i förortsvillan.”

Problemen hopade sig när väljarna såg de nya moderaternas praktik. Höjda avgifter till a-kassan och sänkta ersättningsnivåer för de mest utsatta varvades med stora skattelättnader för de med högst inkomster. Då svek just de grupper man sökt stöd ifrån.

Nu försöker Reinfeldt upprepa den havererade strategin. Handlingarna inför partistämman är fulla av retorik om ”det nya arbetarpartiet” och ”vanliga” människors behov. Till detta fogas ett nyväckt intresse för miljöpolitiken och några avsnitt om jämställdhet och välfärd. Målet är tydligt: att vinna kvinnorna, särskilt de som jobbar i offentlig sektor.

Moderaterna felvärderar

Men deras miljöpolitik saknar konkreta mål och förslag på till exempel miljöskatter. Och de luftiga ambitionerna inom välfärden hotas av moderaternas ekonomiska politik. Målet är att sänka skatterna till genomsnittet i Europa. Hur ska välfärden betalas om staten får radikalt minskade inkomster?

Ekvationen går inte ihop.

Hela det politiska anslaget bygger dessutom på ett felaktigt grundantagande. Medelklassen är inte så gruppegoistisk som moderaterna tycks tro. Tvärtom vill den breda majoriteten ha ett solidariskt samhälle utan alltför stora klyftor. Den nya medelklassoron handlar delvis om en rädsla för att själv bli sjuk eller arbetslös.

Då fungerar det inte att ge sig på just dessa grupper.