ÅSIKT

Ridsport är viktigt för jämställdheten

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Var tredje svensk är engagerad i hästar

Foto: AFTONBLADET BILD
Regeringens hästplan saknar en sammanhållen politik med huvudmannaskap och regelverk.

– Hästsektorn har en mycket stor utvecklingspotential. Den griper in i många samhällssektorer och är betydelsefull för landsbygdsutveckling, turism, export och nya typer av företag. Ridsporten är särskilt viktig för jämställdheten, en halv miljon rider och 85 procent är kvinnor. Det är den största idrotten bland funktionshindrade. Hästen har alltså stor social och ekonomisk betydelse i vårt samhälle.

Jordbruksminister Ann-Christin Nykvists positiva omdömen var översvallande när hon presenterade regeringens skrivelse till riksdagen, en ”Handlingsplan för hästsektorn”. Men med de vackra orden tog det slut.

Regeringen väljer att efter år av utredning och funderande inte vidta några konkreta åtgärder och inte anslå en enda ny krona. Mycket ska utredas på nytt. Planen saknar en sammanhållen politik med huvudmannaskap och regelverk och där statens ansvar för samordning, utveckling, nyföretagande, säkerhetsarbete och forskning läggs fast. Jordbruksministern föreslår inte ens att hästen ska bli en naturlig del av jordbrukspolitiken, vilket är självklart i varje annat land. Frågan ska utredas.

Det är svagt av en jordbruksminister som styr över en budget på 14 miljarder att inte förmå omfördela några miljoner för att ge hästen dess självklara politiska roll.

Andra partier har insett näringens betydelse och vill anslå 50–60 miljoner till dess utveckling. Det är i statsbudgeten felräkningspengar men skulle få stor betydelse för branschen. I stället tvingar regeringen travsporten, som genererar pengar till hela näringen, att spara 70 miljoner.

En sammanhållen hästpolitik från regeringen Persson kan se dagens ljus tidigast 2005 – om den någonsin blir verklighet. Hästnäringen är värd en bättre behandling.

I årtionden har branschen burits upp av ideellt arbete, privata eldsjälar, hobbyverksamhet och svartjobb. I dag omsätter den 18 miljarder kronor, indirekt 40 miljarder. Lika mycket som hela försvaret kostar!

Hästnäringen ger jobb till 40 000 svenskar på hel- och deltid. Den är jordbrukets femte viktigaste inkomst och växer snabbt trots stora svårigheter med kreditmöjligheter, tillståndsgivning, expert- och myndighetshjälp som krävs för nyföretagande, exportsatsningar och så vidare.

Hästar är inte ett litet överklassnöje eller en lustig flickhobby. 30 procent, var tredje svensk, har på olika sätt kontakt med hästar. Intresset och engagemanget finns inom alla grupper i samhället.

Travet, spelet på V75, är störst men hela sektorn har ett folkligt engagemang som gör hästen till en fråga med stor politisk kraft.

I stället för politik får jordbruksminister Ann-Christin Nykvist presentera en önskelista som på nytt skapar besvikelse hos människorna i branschen.

Det visar brist på respekt, ekonomiskt omdöme och politiskt handlag.

LA