ÅSIKT

EU måste skydda sociala tryggheten

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Kommer ni ihåg Rör inte min kompis-kampanjen?

Skulle tro det. Kampanjen var en del av det politiska 1980-talet, ett decennium som annars präglades av en kvävande brist på politiskt engagemang.

Initiativet kom från Frankrike där organisationen SOS Racisme bildades 1984. SOS Racisme protesterade mot det ökande våldet mot invandrare. Kampanjen växte snabbt till en betydande social rörelse med internationell spridning. Märket med den uppsträckta handen, som en stoppsignal, blev en symbol för antirasismen.

Organisationens politiska krav var de självklara: minskade sociala klyftor, aktiv integrationspolitik, utbildning och debatt om det mångkulturella samhället.

SOS Racisme grundades av Harlem Désir, som då var student i Paris. I dag sitter Désir i Europaparlamentet för franska socialistpartiet.

– Jag arbetar i princip med samma saker i dag, säger han. De sociala rörelsernas frågor, fast formen är annorlunda. En del av den gångna mandatperioden har till exempel handlat om att få EU att ändra uppfattning om Gats-avtalet. I den frågan har jag samarbetat mycket med franska Attacks ordförande Susan George.

Gats är ett avtal inom ramen för världshandelsorganisationen WTO. Dess syfte är att avreglera handeln med tjänster. Inom den globala solidaritetsrörelsen är oron stor för att avtalet kommer att avreglera även den offentliga sektorn.

– EU har byggt ett samarbete som skyddar freden, säger Désir. Uppgiften nu handlar om att bygga en union som även skyddar den sociala tryggheten.

Jag frågar om hans inställning till EU-kommissionens så kallade tjänstedirektiv. Direktivet har blivit en av de stora frågorna i den svenska valrörelsen. LO och socialdemokraterna varnar för att det kan förlama arbetsrätten och en rad sociala regler i medlemsstaterna. Svenska LO talar om det som en ”marknadsliberal revolution”. Är tjänstedirektivet en fråga även i den franska valrörelsen?

– Direktivet kommer att bli en av de stora frågorna för det parlament som väljs i juni. Tyvärr känner de flesta fransmän inte ens till att det finns ett sånt direktiv, säger Désir lite uppgivet. Men socialisterna i Frankrike har tidigare motarbetat de direktiv som handlat om att avreglera elmarknaderna, posten, järnvägarna och andra offentliga nyttigheter. Så frågan är inte obekant för oss. Vi kräver till exempel att EU:s nya konstitution ska undanta den offentliga sektorn från den generella regeln om fri konkurrens.

Harlem Désir var ordförande för SOS Racisme i nästan tio år. Med sitt nätverk bland invandrargrupper och ideella organisationer fick han snabbt en stark roll i socialistpartiet. Under några år i mitten av 1990-talet arbetade han som dess ”sekreterare för förbindelserna med den sociala rörelsen”. En typiskt fransk titel, men också en viktig funktion för ett parti i en tid då den politiska energin i samhället i allt högre grad kommer från oberoende sociala rörelser.

Har den parlamentariska vänstern lyssnat tillräckligt på rörelserna utanför partipolitiken?

– Dialogen kan alltid bli bättre, men jag tycker nog att vi har börjat förstå vad det handlar om. I debatten om globaliseringen har vi aktivt sökt dialog med solidaritetsrörelsen, bland annat genom att medverka på det europeiska sociala forum som hölls i Paris i höstas. Extremisterna i globaliseringsrörelsen försökte mota bort oss från forumets område, men de flesta uppskattade att vi var där.

– Sedan är det kanske ofrånkomligt att ett parti som sitter i regering under några år, som vi gjorde på 1990-talet, tappar en del av sina kontakter, både med de sociala rörelserna utanför partierna och med de egna gräsrötterna. Om du vinner ett par val i rad sprider det sig lätt en uppfattning att du har rätt om allt. Då glömmer många bort att man måste föra en dialog med organisationer och individer utanför det egna partiet.

Jag påpekar att det argumentet slår hårt mot svensk socialdemokrati, som suttit vid makten under större delen av de senaste 100 åren.

– Jag vill inte göra några jämförelser, skrattar Désir. Jag kan bara uttala mig om Frankrike. Här får regeringsmakten ofta den effekten.

Jesper Bengtsson