ÅSIKT

Politiska beslut gör sjuka ännu sjukare

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: JESSICA GOW / SCANPIX / SCANPIX SWEDEN

Riksrevisionen uttrycker sig förstås på korrekt byråkratsvenska när deras rapport om sjuk- och aktivitetsersättningen ska sammanfattas. Granskningen ”talar för” att fler borde kunna få ersättning. Reglerna framstår som ”alltför strikta” med tanke på alla negativa effekter av nekade ersättningar.

Egentligen borde formuleringarna vara ett slag i magen på snart sagt alla politiker under de senaste två årtiondena. Ingen del av trygghetssystemet har antagligen fått utstå mer politisk kritik, eller hårdare politiska signaler än sjuk- och aktivitetsersättningen.

Politisk spottkopp

Förtidspensionen som vi sa förr har helt enkelt blivit en spottkopp för politiker av alla färger. Just den granskning som Riksrevisionen nu avslutat handlar dock mer bestämt om ett antal gränsfall som prövades under perioden 2009 till 2013, alltså under regeringen Reinfeldt.

Som vi kommer i håg handlade politiken på den tiden egentligen bara om en sak. Att människor skulle gå från ”bidrag” till ”jobb”, oftast helt enkelt därför att deras ersättning drogs in.

Nu pekar rapporten ut konsekvenserna och det handlar inte bara om att människor som står riktigt långt från arbetsmarknaden tvingas leva under mycket små omständigheter. De som nekats ersättning hade efter tre år ungefär 125 000 kronor mindre att leva på än de som passerat nålsögat.

Bara fattigdom

Alternativet till ersättning visade sig alltså inte vara jobb, utan bara fattigdom.

För många psykiskt sjuka tycks avslagen till och med ha gjort sjukdomen värre. I alla fall visar Riksrevisionen rapport att andelen som tvingats till slutenvård för allvarlig psykisk sjukdom var högre bland de som nekats ersättning än bland de som fått bifall.

Ibland får politisk retorik och politiska beslut förödande effekter för enskilda. Det är oundvikligt när det till exempel fattas pengar eller intressen står mot varandra.

Men de stenhårda reglerna för sjuk- och aktivitetsersättning är något helt annat, en fix politisk idé som visat sig få förfärliga konsekvenser.

Just nu pågår en översyn av reglerna, och Försäkringskassan har lämnat förslag som skulle göra det möjligt för fler att få ersättning.
Regeringen och socialförsäkringsminister Annika Strandhäll borde egentligen ha fixat det för länge sedan. Nu finns i alla fall ingen tid att förlora.


Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.


avIngvar Persson

ARTIKELN HANDLAR OM