ÅSIKT

Hög tid kräva nedrustning

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Nordkorea genomförde natten till i?går ett kärnvapentest. Omvärlden har fördömt provsprängningen.Foto: AFP
LEDARE

10 oktober 2006. Nordkorea har genomfört sitt första kärnvapenprov. Natten till i går skedde en underjordisk sprängning och nordkoreanerna har bekräftat att det rörde sig om kärnvapentest. Diktaturen hör av allt att döma till världens nya kärnvapenmakter.

Det är skrämmande. Omvärlden har fördömt provsprängningen. FN:?s säkerhetsråd samlades redan i går.

”En allvarlig provokation”

Sveriges nye utrikesminister Carl Bildt ser kärnvapenprovet som ”en lika medveten som allvarlig provokation riktad mot hela det internationella samfundet”.

Den indiska subkontinenten är i dag en scen för kärnvapenupprustning. Mellanöstern riskerar att bli det.

Nordkoreas handlande kan leda till upprustning i en region som redan är full av politiska spänningar. I stället för att möta kärnvapenhotet med rustningsvansinne måste nu världssamfundet driva frågan om nedrustning.

FN och EU arbetar med en lösning på Irans eventuella kärnvapenprogram. Hittills har det mer handlat om hot om sanktioner än om hur en gemensam säkerhet kan byggas. Experter som förre FN-inspektören Hans Blix vill se en kärnvapenfri zon i Mellanöstern.

Kärnvapenfrågor i skymundan

Västvärldens kärnvapenmakter har ett stort ansvar. Det duger inte att USA och de nuvarande kärnvapenmakterna ställer krav på andra och samtidigt struntar i att leva upp till sina löften i icke-spridningsavtalet och andra nedrustningsavtal.

Nedrustningsfrågorna har kommit i skymundan av kriget mot terrorismen. När FN samlades till toppmöte förra hösten fick frågan om kärnvapen och nedrustning släppas. Oenigheten var för stor.

När det våren 2005 hölls en konferens om icke-spridningsavtalet i New York blev resultatet en stor besvikelse. USA höll emot alla försök att gå vidare i nedrustningsfrågorna.

Här måste EU ta initiativet och formulera ett alternativ till den amerikanska krigslogiken. I Iranfrågan har EU hittills stått för delvis en annan linje än Bushadministrationen.

Både Nordkoreas provsprängning och Irans kärnkraftsprogram ställer frågan om kärntekniken och kärnvapenhotet på sin spets. Kopplingarna mellan ett ökat användande av kärnkraft och spridningen av kärnvapen är uppenbara. Det perspektivet måste in när nu Europa diskuterar gemensam energipolitik.

Kräv europeiskt agerande

Under kommande EU-toppmöte i Finland bör nedrustningsfrågan komma upp. Sverige har en stolt tradition som konstruktör av ned- och avrustningsplaner. Regeringen Reinfeldt bör ta vara på den och kräva ett europeiskt agerande mot kärnvapenrustningarna. De europeiska kärnvapenstaterna måste bli förebilder. Den transatlantiska länken bör användas till krav på USA.

Diktaturen i Pyonyang får inte driva världen i en livsfarlig rustningsspiral. Kampen för kärnvapenfria zoner och krav på stormakternas nedrustning är nu viktigare än på mycket länge.