Partitraditionen måste förändras

”Politiker diskuterar sällan formaliteter för sin egen skull”

Kräver öppenhet Efter en inledande smekmånad har Håkan Juholt tvingats utstå kris efter kris sedan han utsågs till ny partiledare. Nu höjs röster, bland annat från Mona Sahlin, för att nästa partiledare ska utses genom en öppen process.

Det var i söndags som Mona Sahlin ­deklarerade att nästa socialdemokratiska partiordförande måste väljas efter en öppen process. Hennes viktigaste argument är att det skulle ge en nyvald partiordförande ett starkare förtroende, och ett mandat för sin politiska linje.

I går fick Sahlin medhåll av socialförsäkringsutredaren Irene Wennemo och Erik Sundström på Dagens Arena. Också dessa socialdemokrater vill se öppenhet den dag Håkan Juholts efterträdare ska väljas.

Otydligheten Lööfs pris

Det går att rikta invändningar mot ­hela idén. Att öppen tävlan skulle leda till ett klarare mandat eller en tydligare politik är inte alls säkert.

I Centerpartiet tycks just otydligheten vara det pris Annie Lööf betalat för att vinna stöd från hela sitt parti. Inte heller för Miljöpartiet har de senaste valen av språkrör gett någon klarhet om partiets roll i svensk politik. Det kan å andra ­sidan vara det som är meningen.

Vänsterpartiets process för att utse Lars Ohlys efterträdare är ännu inte färdig, men det är osäkert vilken handlingsfrihet den nya partiledaren får. Och det interna upproret i Kristdemokraterna ska vi inte tala om.

Ändå är det dags för Socialdemokraterna att – precis som fackförenings­rörelsen nu gör – förändra en sluten och toppstyrd tradition. Den har vilat på förutsättningar som inte längre existerar.

Det handlar dels om en folkrörelse där tilltron till den representativa demokratin nästan blivit en bekännelse.

Ännu finns det äldre fackförenings­företrädare som anser diskussionen avslutad när de hänvisat till ett kongressbeslut, men de blir allt färre. Därmed blir också auktoriteten hos de ledare som valts mer villkorad, ett förtroende som måste förtjänas om och om igen.

Partitraditionen i socialdemokratin kommer också ur årtionden av regeringsinnehav. En regering – i synnerhet om statsråden kommer ur samma parti – blir ett slags kollektiv. Att ministrar har åsikter om vem som ska leda arbetet är ­naturligt.

Kan finnas dolda motiv

Nu är Socialdemokraterna ett oppositionsparti och enpartiregeringarnas tid tycks vara förbi. Det ändrar allt.

Socialdemokratin kommer att tvingas förändra sin självbild. Så långt har de som vill ha en annan ordning rätt.

Nu diskuterar politiker sällan formaliteter för sin egen skull, och också bakom kraven på öppenhet kan anas dolda ­motiv. En partiledare i problem får inte en starkare ställning av att formerna för att ­utse hans efterträdare diskuteras offentligt.

Det vet naturligtvis de som just nu ­talar om att förändra valproceduren i Socialdemokraterna.

Följ ämnen i artikeln