Storebror ser dig – i hela Europa

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Foto: Grafik: FREDRIK PERSSON

Ett fyrfaldigt leve för de brittiska lorderna.

Överhuset är en odemokratisk kvarleva från feodaltiden, men ibland reser sig de blåblodiga dinosaurierna från privatklubbarnas skinnfåtöljer och visar tänderna.

Förra veckans rapport om polissamarbetet inom EU är en förödande kritik av hemlighetsmakeriet. Överhusets EU-kommitté har granskat hur de sex största länderna sätter dagordningen.

Rapporten ”Behind closed doors” avslöjar vad ministrarna egentligen sa på ett möte i tyska Heiligendamm i mars. EU har tidigare beslutat att göra det lättare för polisen i ett land att få information som redan finns i en annan medlemsstat. Samtidigt vill EU skärpa reglerna om hur det får gå till.

Glömma och gömma

Rapporten visar att de sex ländernas ministrar vill glömma den andra delen, om gränserna för hur polisen får hantera personuppgifter. Sådana regler får inte stå i vägen för principen om tillgänglighet, hette det på mötet.

Överhusets kritik är hård. Lorderna kan inte begripa varför den brittiske ministern driver en annan linje bakom stängda dörrar än i offentligheten.

Det händer allt för ofta i kampen mot brottsligheten. Mötet i Heiligendamm låg utanför det formella EU-samarbetet, men även de officiella mötena sker ofta bakom lyckta dörrar.

Spännande bakom kulisserna

Förra gången Finland ledde EU:s arbete kom länderna överens om att både samarbeta mot brott och stärka medborgarnas rättigheter. Efter 11 september 2001 har fokus förskjutits.

När EU i?går behandlade det rättsliga samarbetet stod de repressiva åtgärderna i centrum. Ministrarna diskuterade det femåriga Haagprogrammet, som innehåller 280 konkreta åtgärder inom brottsbekämpning och asylpolitik.

Det mest spännande händer bakom kulisserna, som på mötet i Heiligendamm och i samtalen nyligen mellan EU och USA i Helsingfors.

Vem ska till exempel få läsa uppgifter om en flykting som söker asyl i Sverige? Brittisk polis? CIA? Släktingar som är kvar i hemlandet kan drabbas hårt om någon av alla de repressiva regimer som USA och Storbritannien samarbetar med får del av uppgifterna.

Kampen mot internationell brottslighet kan inte stanna vid gränserna, men det gäller också att skapa garantier för medborgarnas rättigheter. EU måste bli överens om de regler för datasäkerhet som kommissionen föreslagit, innan polisen får automatisk tillgång till känsliga personuppgifter i andra länder.

Håller semester

Vad Sverige driver är oklart. Dokumenten till riksdagen är allmänt hållna. Justitieminister Thomas Bodström tyckte inte det var värt att avbryta semestern för att delta i gårdagens möte.

Inte heller för att debattera Haagprogrammet i riksdagens EU-nämnd.

Desto viktigare att regeringen ger besked före valet.

Hur vill Sverige skydda den personliga integriteten i EU:s brottsbekämpning?

ME

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM

EU