Regeringens skarpa idéer var finns de?

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Av det gröna folkhemmet har det bara blivit spridda skurar.

VISAR INTE RESULTAT Göran Persson och hans regering måste gå från ord till handling. Starka offentliga finanser räcker inte. Det krävs också en politik som berör människorna och förändrar samhället.
Foto: ULF HÖJER
VISAR INTE RESULTAT Göran Persson och hans regering måste gå från ord till handling. Starka offentliga finanser räcker inte. Det krävs också en politik som berör människorna och förändrar samhället.

Folkomröstningen är avklarad, regeringsombildningen likaså. Nu återstår jobbet. Det är dags att ”göra politik” som utvecklar Sverige.

Göran Persson har varit statsminister i snart åtta år. När han valdes till partiledare i mars 1996 höll han ett bejublat jungfrutal om ”det gröna folkhemmet”.

– Jag vill att Sverige ska bli först i Europa med att bygga ett ekologiskt uthålligt samhälle? Jag vill att vi ska överlämna ett land till våra barn och barnbarn där miljöproblemen är lösta, sa den nye partiordföranden.

Lovade jobba för stabil välfärd

Av det gröna folkhemmet, de offensiva investeringarna som drivkraft för tillväxt, har det bara blivit spridda skurar och Göran Persson talar alltmer sällan om sitt gröna hem.

I talet på partikongressen -96 sa han också att arbetarrörelsen största utmaning inför 2000-talet är att klara den fulla sysselsättningen och stabilisera välfärdssystemen. Därför inbjöd han arbetsgivarna tillsammans med fackföreningsrörelsen att forma en ny svensk modell för arbete och tillväxt. Det blev ingen ny modell.

Arbete och tillväxt är honnörsord i Perssons alla regeringsförklaringar. Målet om 4 procents öppen arbetslöshet har uppnåtts – och övergivits. Full sysselsättning är vi långt ifrån.

Dagen före valet 1998 lovade statsministern i en DN-artikel att organisera om arbetet i regeringen för att skapa förutsättningar just för ökad tillväxt. Resultatet blev ett superdepartement, näringsdepartementet. Någon samlad närings- och tillväxtpolitik har däremot inte sett dagens ljus.

Misslyckad kamp mot ohälsa

I regeringsförklaringen i januari i år var de två stora uppgifterna kampen mot ohälsan och att ge invandrarna plats på arbetsmarknaden. Regeringens hantering av ohälsoproblemen måste betraktas som ett misslyckande och integrationspolitiken är ännu inget prioriterat område. I den senaste regeringsförklaringen är det på nytt tillväxten och samförstånd med näringslivet som står i fokus.

Klyftorna fortsätter att växa

Det finns gott om mål, värderingar och briljanta formuleringar i Göran Perssons tal och regeringsdeklarationer. Resultaten är betydligt färre. Klyftorna i samhället har fortsatt att växa och de nydanande idéerna att lysa med sin frånvaro. Vad vill regeringen?

Under statsministerns åtta år har över 20 nya ministrar kommit och gått samtidigt som det skett en maktsamling till statsministerns kansli, statsrådsberedningen. Den verkar inte ha skapat bättre förutsättningar för offensiva strategier.

Regeringen måste gå från ord till handling: tillväxt, full sysselsättning, ett grönt folkhem, ett friskare folk, invandrare i jobb och restaurerad välfärd kräver radikala beslut och skarpa insatser. Starka offentliga finanser räcker inte. Det krävs också en politik som berör människorna och förändrar samhället.

LA

Publicerad:

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.