ÅSIKT

Integrationspolitiken fungerar allt bättre

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Bj�rn Lindahl / AFTONBLADET / 75436

Ylva Johansson tycker sig se ett trendbrott när det handlar om integrationen av nyanlända på arbetsmarknaden. Arbetslösheten bland människor som är födda i andra länder är fortfarande mycket högre och tiden till det första jobbet ofta orimligt lång.

Men klyftorna i arbetslöshet minskar och vägen till ett jobb för nyanlända blir faktiskt kortare.

På ett presseminarium i Rosenbad kunde arbetsmarknadsminister redovisa tre olika sätt att mäta etablering, och resultatet är det samma. Det tar allt kortare tid för flyktingar som kommer till Sverige att få ett jobb.

Historiskt har det tagit ända upp till tio år innan hälften av de flyktingar som tagits emot i en kommun också varit etablerade på arbetsmarknaden. Av dem som kom till Sverige 2011 hade hälften ett jobb efter fem år.

Andelen som antingen studerade eller arbetade 90 dagar efter att de lämnat Arbetsförmedlingens etableringsprogram har ökat med över tio procent på bara ett år. För kvinnor är utvecklingen ännu mer positiv.

Ungdomsarbetslösheten sjunker, både för de som är födda i Sverige och de som kommit hit. Samma sak gäller långtidsarbetslösheten.

Ministern kunde redovisa extratjänster, lokala ”jobbspår" och nationella ”snabbspår”. Och arbetet med etableringsjobben pågår för fullt.

Så där skulle vi kunna fortsätta. Ylva Johnsson hade laddat upp med en stor trave diagram och ska vi tro henne går det alltså riktigt bra, trots de ständiga talet om undergång och systemkollaps.

Naturligtvis måste förbättringen till en del skrivas på högkonjunkturens konto, och med knappt tre månader till valet har regeringen all anledning att lyfta fram just de positiva siffrorna. Men det är inte hela sanningen. Att det nu går fortare för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden beror också på konkreta politiska reformer.

Ylva Johansson pekade på några:

  • Att också rika kommuner nu måste ta en del av ansvaret för mottagandet.

  • Att kraven på nyanlända har blivit tydligare.

  • Att introduktionsjobb och extratjänster skapat nya vägar till jobb.

  • Att begränsningar i föräldraförsäkringen och avskaffandet av vårdnadsbidraget har rivit hinder på nyanlända kvinnors väg till ett jobb.

  • Att det i dag satsas betydligt mer på utbildning och matchning.

Integrationen på arbetsmarknaden har beskrivits som en av vår tids riktigt stora utmaningar. Om vi verkligen ser ett trendbrott som betyder snabbare etablering är det inte bara goda nyheter för nyanlända, svenska arbetsgivare och det svenska samhället. Det visar dessutom att politiken gör skillnad.


Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.

avIngvar Persson

ARTIKELN HANDLAR OM