ÅSIKT

Putins världsbild äntrar Vita huset

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Trump ökar risken för konflikter kring Östersjön

Ett av de genomgående inslagen i Donald Trumps kampanj har varit den positiva synen på Vladimir Putin, här på jakt.

I dag är det 27 år sedan Berlinmuren föll. I nästan 30 år fick vi leva med illusionen att världen faktiskt blir säkrare, rikare och mer demokratisk för var dag som går.

Men med den auktoritära vändning politiken nu tagit är detta tyvärr historia.

Valet av Donald Trump är historiskt både genom att han är unikt oerfaren och för att hans åsikter ligger så långt från det som hittills varit amerikansk politik.

Kremls vän

Men några saker har varit genomgående i hans kampanj. En sådan är hans positiva inställning till Ryssland och Vladimir Putin. Den världsbild han gett uttryck för påminner också starkt om den ryske presidentens.

Trump verkar se en rysk intressesfär i östra Europa som han är beredd att respektera, oavsett vad länderna i fråga tycker. Att han skulle stå upp för stater som Ukraina, Georgien och Moldavien som är direkt hotade av Ryssland är mycket tveksamt.

Osäkerhet om Nato

Han har uttryckt tveksamhet om USA verkligen ska hjälpa Natomedlemmar som inte gör rätt för sig ekonomiskt och har därmed lyckats försvaga själva grunden för försvarsalliansen: det självklara kollektiva försvaret.

För de baltiska staterna betyder det ökad oförutsägbarhet och med Ryssland som granne blir det nervöst. Vladimir Putin har för vana att ständigt testa västs gränser.

Trumps politik ökar risken för konflikter i vårt närområde.

Israel

Trots den öppna antisemitismen i Donald Trumps kampanj framställer han sig gärna som en vän av Israel. Men hans temperament är knappast idealt för en internationell medlare.

Om Trump på allvar skulle börja röra runt i Mellanösterns känsliga geopolitik vet ingen var det kan sluta. Särskilt inte som Irans kärnvapenprogram, terrorsekten IS och ett allt mer aggressivt Saudiarabien är en del av mixen.

Krutdurken Asien

Förutom Nato har USA en lång rad bilaterala avtal med olika länder om säkerhetsgarantier. Det finns amerikanska soldater, stridsflyg och marina enheter på en lång rad baser runt om i världen. Modellen kallas ibland "Pax Americana", en fred som ytterst bygger på USA:s hårda makt.

Det handlar om extremt känsliga områden som Sydkorea, Taiwan och Japan och om att den amerikanska flottan garanterar säkerheten på världshaven.

Donald Trump säger sig vilja sätta "Amerika först" vilket ligger nära den historiska isolationismen. Men om USA drar sig undan är risken uppenbar för regional kapprustning och kanske även öppna konflikter.

Global nedgång

För Sverige är Donald Trumps motstånd mot frihandel en särskild huvudvärk. Vi som land är beroende av handel med USA och om Trump på allvar bygger murar kring världens största ekonomi riskerar vi en global ekonomisk nedgång.

I dag har börserna fallit världen över och världsekonomin upplever en mindre skakning på nedre däck.

Tyvärr och det nog bara den första i en serie av chocker som riskerar att drabba världen.

avAnders Lindberg

ARTIKELN HANDLAR OM