ÅSIKT

Ett bekymmer för Sveriges television

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Agendaproblem Lars Adaktusson orsakar problem för Sveriges television.
LEDARE

Sveriges televisions Lars Adaktusson går till förnyat angrepp mot Aftonbladets ledarsida. Återigen är det via Expressen han polemiserar mot oss. Han påstår att Aftonbladet inte skulle gilla att Agenda ställer kritiska frågor om regeringens handlande i tsunamikatastrofen och att jag personligen skulle vara störd över att de drabbades kritik nådde de ansvariga.

Adaktusson avslutar sin artikel med att upplysa om att han tänker anmäla sitt tv-program till Granskningsnämnden för att se om det är hans eller min heder som bör ifrågasättas.

Kritiska frågor

Fakta är följande: I Agenda Special om tsunamikatastrofen, vars journalistiska värde vi aldrig har ifrågasatt, framförde Lars Adaktusson direkt felaktiga påståenden om Aftonbladets ledarsidas hållning. Vid tre tillfällen påstod han att vi legat lågt i kritiken mot regeringen.

Som chef och ansvarig för ledarsidan besvarade jag detta genom att ställa frågan om Adaktusson kan läsa och så refererade jag en del av allt det vi skrivit från 27/12 fram till den dag (4/1) som Agenda sändes. Varje dag utom på nyårsdagen, då det var allmän sorgedag, ägnade vi oss åt att ställa kritiska frågor om bristerna i krishanteringen. Däremot avstod vi, i likhet med flera borgerliga tidningar, från att föra fram det förenklade kravet om Freivalds avgång.

Adaktusson kunde ha nöjt sig med det svaret. Hans huvudintresse hade dock inte så mycket med Aftonbladets faktiska texter att göra. Adaktussons egentliga avsikt blir tydlig i lördagens Expressen. Under rubriken ”Maktens megafon” skrev han bland annat: ”Att ledaravdelningen på landets största tidning låter sig styras av påbud från regeringskansliet och i sin godhet delar ut beröm åt andra ledarsidor som rättar in sig i ledet...”

Groteska påståenden

Adaktussons groteska påståenden besvarade jag i måndagens Aftonbladet. Vi hade sedan en radiodebatt i P1:s Studio ett. Det räckte visst inte. I gårdagens Expressen skränar Adaktusson åter att Aftonbladet vill tysta kritiken. Adaktusson är så förblindad av vrede att han inte upptäckt att vi dag efter dag skrivit kritiskt om regeringens och Göran Perssons krishantering.

Det är en märklig situation att behöva hävda tidningens rätt att ha en annan åsikt än den som SVT:s programledare Adaktusson gör sig till budbärare för.

Detta borde vara ett bekymmer för Sveriges television.

Helle Klein, politisk chefredaktör