Rädslan för brott kan avgöra valet

Jag klev av bussen vid hållplatsen Branten. Min gamla kälkbacke verkade betydligt mindre än förr.

Några meter därifrån luktade det fortfarande brandrök. En grupp Östbergabor betraktade ruinerna av daghemmet Gläntan.

Sjuttio barn förlorade en trygg punkt i tillvaron. En skylt utanför berättade på svenska och arabiska att förvaltningen försöker hitta andra platser i barnomsorgen. Det mildrade knappast ilskan och oron.

Jag hade planerat in ett besök i Östberga av andra skäl, för att berätta om det positiva som händer. Stadsdelen ligger inte långt från Stockholms centrum och borde ha alla chanser inför framtiden. Det ämnet tänker jag återkomma till.

Men det går inte att blunda för dagisbranden. Ulrika By skrev lysande i Dagens Nyheter om de boendes besvikelse när ingen brydde sig om deras varningar.

På tisdag har det gått två veckor sedan branden. Då visar TV Östberga sitt reportage om ungdomar och brott. Slå på Öppna Kanalen 21.30 om du vill se riktigt bra medborgarjournalistik.

Det borde finnas ett konstpris för Zlatans sätt att hantera en boll. På måndag återvänder han till Rosengård för att spela med trettio utvalda ungdomar.

En riktigt god nyhet. Jag har inte varit i Rosengård på ett år men tänker då och då på närpolischefen Börje Aronsson och hans medarbetare. Deras mödosamma jobb att förebygga brott får sällan några rubriker.

Sydsvenskan berättade häromdagen om polisens trygghetsmätningar i Malmö. Människor känner sig rätt säkra i rika Limhamn, däremot är många rädda i Södra innerstaden och i flera av de slitna områdena längre ut.

Tryggheten är en klassfråga.

Människor som inte vågar gå ut på kvällen måste känna att deras oro tas på allvar. Att platsen där de bor har goda utsikter på några års sikt. Att det finns bra närpoliser som inte bara sveper förbi någon gång i veckan. Att ungdomar har något vettigt att göra på lördagskvällarna.

Ett av argumenten mot de växande ekonomiska skillnaderna är att de ökar otryggheten. Villafamiljerna i Vellinge och Danderyd kan inte gömma sig bakom husprisernas murar och tro att man kan leva isolerat från resten av Sverige. Det är ingen slump att privata huslarm är en tillväxtbransch.

Rädslan för brott kan avgöra nästa val. Socialdemokraterna måste förena arbetet för jämlikhet med en bättre polis närmare medborgarna. Annars kommer sverigedemokraterna in i riksdagen.

Mats Odell är veckans story. Hur länge kan kristdemokraternas svarta får sitta kvar?

Han hade bättre tur i somras. Turerna kring de allmännyttiga bostadsföretagen är märkliga. Efter att Dagens Nyheter intervjuat en tjänsteman i EU-kommissionen hade Mats Odell ett samtal med personen. Sedan skickade finansdepartementet ut ett pressmeddelande om att DN-artikeln inte stämde. Det svenska systemet var fortfarande ifrågasatt, inte ok som DN hade skrivit.

Det är ytterst ovanligt att en minister talar med en enskild tjänsteman i ett känsligt statsstödsärende. Historien blir ännu konstigare eftersom Odell inte gjorde några tjänsteanteckningar. Det tillkom inga nya sakuppgifter i ärendet, menar finansdepartementet. Ändå var samtalet viktigt nog för att skicka ut ett pressmeddelande.

Riksdagsledamöterna var på semester och ingen bemödade sig att anmäla hanteringen till KU. Det ska nog Odell vara tacksam för nu när stormen blåser.

Följ ämnen i artikeln