ÅSIKT

Fegt av kyrkan

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: I somras gifte sig Daniel Juvas och Sören Andersson, ordförande i RFSL. Men de ska inte få kalla det ”äktenskap”, tycker Svenska kyrkan.
LEDARE

14 december 2007. En feg kompromiss. Så kan man beskriva Svenska kyrkans åsikt om en könsneutral äktenskapslag. Än är det långt kvar tills kyrkan slutar göra skillnad på samkönad och olikkönad kärlek.

I remissvaret på utredningen om könsneutrala äktenskap säger kyrkans ledning, biskopar och förtroendevalda ja till en gemensam äktenskapslag, men nej till att begreppet äktenskap också ska gälla homosexuella par.

Socialdemokraterna i kyrkostyrelsen har reserverat sig mot den borgerliga majoritetens beslut.

”Skadar förtroendet för kyrkan”

”Att först ställa sig bakom ett könsneutralt äktenskapsbegrepp för att i nästa mening påstå att ordet äktenskap ska reserveras för hetero­sexuella par är ologiskt och riskerar att skada folks förtroende för Svenska kyrkan”, säger socialdemokraten Levi Bergström.

Självklart skadas förtroendet. En kyrka som å ena sidan går med på en könsneutral äktenskapslag, å andra sidan inte vill att samkönade par ska få ingå äktenskap visar sig inte mogen nog att sluta diskriminera.

Bara kristdemokrater säger nej

Den homosexuella kärleken är bara nästan lika bra som den heterosexuella, signalerar kyrkan och sviker kärleksbudskapet som borde gälla alla utan urskiljning.

I riksdagen finns en klar majoritet för homoäktenskap. Bara kristdemokraterna säger nej. Om högst några år är en könsneutral äktenskapslag på plats. En lag som kyrkan sagt ja till, men av diskriminerande skäl inte vill följa fullt ut.

Kyrkan kommer att visa sig hopplöst efter sin tid.

ÅP