Beredskapen som försvann

Uppdaterad 2011-03-08 | Publicerad 2006-12-28

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

HOTEN FINNS KVAR Krisberedskapsmyndigheten varnar för bland annat hoten från smittsamma sjukdomar som fågelinfluensan och klimatförändringarna. Men från regeringen Reinfeldt dröjer beskeden.

Hur bra är Sveriges krisberedskap, två år efter tsunamin?

Bristerna i stödet till de drabbade i Thailand blev ett redskap för att angripa Göran Perssons regeringsduglighet.

Formuleringarna i alliansens valmanifest var hårda: ”Sverige har mer än många andra länder utsatts för nationella kriser. Ändå har vi ingen effektiv krisorganisation.”

Budgetpropositionen i oktober annonserade förändringar. Den kommande nationella krismyndigheten skulle kunna få befogenheter ”utanför befintliga konstitutionella ramar”.

Väntar på besked

Sedan har inte så mycket hänt. Utredaren Anders Svärd väntar på besked om hur han ska fortsätta sitt arbete.

Hoten finns kvar. Krisberedskapsmyndighetens senaste Hot- och riskrapport varnar särskilt för smittsamma sjukdomar, terrorism och klimatförändringar. Myndigheten betonar att samhället också måste klara det oväntade. Flexibilitet och samarbete är nyckelord.

De förbättringar som hittills skett kommer från den förra regeringen.

Raset visar på riskerna

Erfarenheterna från tsunamin ledde till att statsrådsberedningen inrättade en analysenhet, som nu är i gång. Sverige ska få en myndighet som kan leda arbetet vid en kris på uppdrag av regeringen.

Mycket återstår. Stockholm har till exempel svårt att klara en allvarlig brand i tunnelbanan eller ett större terrorangrepp. Raset på E?6:an vid Munkedal visade vilka risker som följer med klimatförändringarna.

Den förra regeringen höjde beredskapen mot en världsomfattande epidemi, eller pandemi. Alliansens äntringsstyrka verkar inte ha haft någon detaljerad plan för hur arbetet skulle fortsätta.

Budgetpropositionen säger inget om den långsiktiga finansieringen.

Det brådskar med beslut om en vaccinfabrik. Sverige har annars svårt att klara skyddet av befolkningen om en pandemi skulle bryta ut. Statens förhandlingsman Lars Rekke har lämnat sin rapport till regeringen, men riktlinjerna för det fortsatta arbetet dröjer. Landsting och kommuner har ännu inte tränat samordningen vid en pandemi tillräckligt.

Inga klara besked

”Sverige ska ha en effektiv krisorganisation för att hantera allvarliga nationella kriser”, slog Fredrik Reinfeldt fast i sin regeringsförklaring.

Ändå inga klara besked om krismyndighetens befogenheter eller om pandemiberedskapen.

Två år efter tsunamin är det tyst från Rosenbad, i kontrast mot kritiken före valet.

Antingen gjorde den förra regeringen ett bättre jobb än alliansen påstod. I så fall borde det vara dags att erkänna det. Eller så saknar Sverige fortfarande en effektiv krisorganisation. Då har inte Fredrik Reinfeldt skött sitt uppdrag.

ME

Följ ämnen i artikeln