Ledare

Ny skollag – nu

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

LEDARE

I fredags presenterade skolminister Ibrahim Baylan regeringens remiss med förslag till ny skollag. På tiden skulle många säga.

Redan för sex år sedan när regeringen tillsatte en utredning ansågs dagens skollag från 1985 föråldrad. Den är egentligen varken skriven för att hantera dagens ansvarsfördelning mellan stat och kommun, målstyrningen av skolan eller friskolor. Ändå har utredningens förslag legat på regeringens bord sedan 2002 utan att resultera i en proposition.

Många målkonflikter

Kanske är det inte så konstigt att det varit svårt. Frågan om det nationella skolsystemet – eller till och med frågan om vi alls ska ha ett nationellt system – rymmer nämligen åtskilliga målkonflikter.

Å ena sidan är alla överens om att framgångsrik pedagogisk verksamhet bygger på ett stort mått av engagemang och frihet, både för lärare och elever. De bästa undervisningsresultaten åstadkoms om den enskilda skolan, och den enskilda klassen, får söka sina vägar till lärandet.

Å andra sidan är det viktigt att skolsystemet åstadkommer utjämning och rättvisa förutsättningar. I ett civiliserat samhälle måste dessutom rätten till en god utbildning tillfalla varje ung människa.

Politiken måste garantera likvärdig, men inte likformig, utbildning i hela landet och oavsett vilka val dina föräldrar gör eller inte gör. Just därför är frågan om nationella läro- och timplaner viktiga.

Där finns en målkonflikt. En annan handlar om individens valfrihet och dess konsekvenser för andra elever.

Det gäller till exempel det kommunala inflytandet över vilka privata skolor och förskolor som startas. Privata skolor, med rätt till kommunal ersättning, innebär att förutsättningarna för de kommunala skolorna förändras. Så långt skulle det kunna vara en fråga om klassisk konkurrens, ett medel att få alla att skärpa sig.

Samtidigt innebär det dock att förutsättningarna för de elever som finns kvar i den kommunala skolan förändras, i värsta fall försämras. Då leder etableringsfriheten till fördjupade klyftor.

Ingen majoritet finns

Det är fortfarande osäkert hur det kommer att gå med den nya lagen. Regeringen har idag ingen majoritet för förslaget. Miljöpartiet hoppade av förhandlingarna för en vecka sedan och har sedan dess hotat göra upp med de borgerliga, om ”frihet för alla skolor”. Sannolikt till priset av elevernas rätt till likvärdighet.

Nu blir det ändå ett nytt försök att komma överens efter sommaren. Det behövs. Skolpolitiken lämpar sig illa för enkla slagord.

IP

Publisert:

Aftonbladet

/

Ledare

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.

Ja, tack!