ÅSIKT

Fel, fel, fel

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Statsminister Göran Persson brast i sitt ansvar att se till att det fanns en organisation i regeringskansliet vid katastrofer.
LEDARE

KU-förhören avslutades i går med att utrikesministern och statsministern ställdes till svars. Inget nytt kom fram.

Utrikesminister Laila Freivalds var tydlig i att det var hennes och UD:s ansvar att krishanteringen inte kom i gång med full kraft redan under annandagen.

Fick ingen information

Statsministern deklarerade att han har det yttersta ansvaret för hur regeringens och regeringskansliets arbete fun-gerar.

Varken Freivalds eller Persson förstod vidden av katastrofen från början. Det gjorde knappast någon. Däremot står det klart att informationen fanns i regeringskansliet via meddelanden från ambassaden i Thailand, via larmmejl från försvarsdepartementet och via alla de tusentals drabbade och anhöriga som kontaktade UD. Problemet var att informationen inte gick vidare till den högsta politiska ledningen.

Statsministern uppgav inför KU att han inte fått den information som Lars Danielsson sagt att han hade genom larmmejlet från försvarsdepartementet, det vill säga att en flodvåg svept in över Thailand och att 20?000 svenskar fanns i katastrofområdet. Enligt statsministern gjorde han och Danielsson bedömningen på annandagen att det i första hand handlade om en biståndsfråga. Fokus låg på Sri Lanka.

Statsministern har självklart rätt att vara julledig och inte följa nyhetsmedierna. Ja, han har till och med rätt att inte förstå vidden av en katastrof för svensk del. Däremot är det hans ansvar att se till att han har en organisation i regeringskansliet som förstår och förmår handla. Den måste dessutom ge honom och andra fullgod information.

Inte tillräckliga övningar

Den organisationen fanns inte. Inte heller hade det skett tillräckligt med krisövningar mellan departementen eller i statsrådsberedningen, något som regeringen utlovat i sin proposition till riksdagen våren 2002.

I förhöret med Laila Freivalds framkom att åtminstone på måndagens morgonmöte med Hans Dahlgren uttalades klart att det behövdes en svensk sjukvårdsinsats i Thailand. Ändå lämnas beskedet till Räddningsverket först 23.30 på kvällen. Denna fördröjning visar på behovet av bättre beredskap för samordnade räddningsinsatser mellan departement och klarare beslutsstruktur. Frågan om att rädda människoliv får inte reduceras till ett budgetproblem.

Krishanteringen brast

KU-förhören har visat att regeringens krishantering brast under det första dygnet. För detta bör statsministern, utrikesministern, sjukvårdsministern och försvarsministern prickas. Biståndsministern gjorde däremot vad hon skulle redan från dag ett.

För anhöriga och drabbade kommer tsunamikatastrofen

alltid att finnas som ett sår. Att ytterligare älta den bristande krishanteringen läker inte detta. Att ta politiskt ansvar är att se till att beredskapen inför nästa oväntade kris är betydligt bättre.

HK