Mejla

Daniel Swedin

Inga järnvägar – inget alternativ

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Foto: KRISTER HANSSON

LEDARE

En docent i transportsystemanalys, en professor i statsvetenskap, en professor i transportekonomi och en professor emeritus i internationell ekonomi är tillsammans tankesmedjan SNS konjunkturråd. Dessa fem personer har gått igenom genomförda, pågående och planerade ­investeringar i transportinfrastruktur och kommit fram till att nästan alla ­stora järnvägsbyggen är olönsamma.

Struntar och underskattar

När politikerna vill bygga saker som Västlänken, Botniabanan och höghastighetståg underskattar de investeringskostnaderna och struntar i analyser som visar att projekten är samhällsekonomiskt olönsamma, menar forskarna. I en debattartikel i Dagens Nyheter kommer de med flera förslag på hur de allmänna resurserna ska utnyttjas mer ­effektivt. Det handlar bland annat om att förhindra medfinansiering från ­offentliga och privata aktörer. Så kan de mest olönsamma prestigeprojekten ­stoppas. Men det handlar också om att bygga upp expertkommittéer och låta oberoende experter granska de samhällsekonomiska analyserna. Oberoende experter och kostnads­effektivitet är säkert bra, men det finns vissa saker vi inte kommer runt.

Landet måste hålla ihop

Sverige är ett exportberoende land där gruv- och tillverkningsindustrin står för huvuddelen av exportintäkterna. För många industrier spelar järnvägs­transporter en avgörande roll och vi kan se hur tågstockningen på järnvägen ­drabbar både arbetspendlare och godstrafik. Att inte bygga järnväg är liksom inget alternativ. Det är fullt på vägarna. Att ­flytta över transport av trä, malm och människor till bussar och långtradare – vilket vi tillslut måste om vi inte rustar och bygger – går inte. Dessutom finns det ett värde i att ­bygga järnväg i till exempel Norrbotten som aldrig kan finnas med i olika ­experters kalkyler. Nämligen att landet ska hålla ihop och att alla ska med.

Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.

Publicerad:

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.

ÄMNEN I ARTIKELN