ÅSIKT

Besked om ohälsan efter valet duger inte

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: säg aah Regeringen har lovat att sätta kampen mot ohälsan främst under nästa mandatperiod och presentera förslag efter valet. Det duger inte. Väljarna har rätt att få besked före valet.
LEDARE

16 juli 2002. Ohälsan satte avtryck under politikerveckan i Visby. Vi har de högsta ohälsotalen i hela Europa. Att 800 000 människor är långtidssjukskrivna, förtidspensionerade eller arbetsskadade är ett gigantiskt resursslöseri och lidande i klass med 90-talets massarbetslöshet. Utan tvekan blir ohälsan en av valets heta frågor.

Den är också en av de frågor där oppositionens kritik träffar med full kraft så länge regeringen står tomhänt på åtgärder.

Makt över sin arbetstid

I Visby gjorde folkpartiet, centern och TCO gemensam sak och presenterade ett familjepolitiskt program med tyngdpunkt i ett familjevänligt arbetsliv. Människor måste få mer makt över sin arbetstid, sina arbetsvillkor, sin ekonomi och sitt vardagsliv. Det handlar om att få hela livspusslet att gå ihop, skrev de.

Centerns omsvängning till en modern familjepolitik som ger möjligheter att förena arbete och barn öppnade för c-fp-TCO-utspelet. Det kan bli ett genombrott för en brett förankrad arbetslivs- och socialpolitik. Här borde ett samarbete med socialdemokratin och LO vara naturligt och regeringen kunna hitta bra samförståndslösningar.

En majoritet av alla partiers väljare anser att ökad stress och ökade krav i arbetslivet är en av de viktigaste orsakerna till ohälsoboomen. Regeringen talar om att sätta upp mål för ohälsan. Maud Olofsson vill halvera den till år 2008. Mål är ofta effektiva men att bara inrikta sig på en halvering leder fel. Det skapar en press att åstadkomma kvantitativa resultat som kanske inte ger motsvarande kvalitativa förbättringar.

"Hälsoriskerna" sorteras bort

Sätts pressen för hårt på arbetsgivarna genom till exempel förlängd sjuklöneperiod till 60 dagar, riskerar resultatet att bli att alla arbetssökande som innebär en "hälsorisk", människor med kroniska sjukdomar, handikapp och äldre, sorteras bort. Ohälsan är ett ytterst komplext problem som inte enbart kan lösas på arbetsplatserna.

Största problem bland kvinnor

Det är inte brist på förslag som hindrar regeringen. Stora, väldokumenterade utredningar har visat på bristerna och anvisat vägar; folkhälsokommitténs Hälsa på lika villkor och Välfärdsboksluten liksom en rad arbetsmiljöutredningar.

Framgångsrika projekt finns, till exempel i Göteborg där ett långtgående samarbete mellan sjukvård, försäkringskassa, arbetsförmedling och socialvård vänt sjukskrivningstiderna brant nedåt.

De största arbetsmiljö- och ohälsoproblemen finns dessutom bland kvinnorna i den offentliga välfärdssektorn där politikerna/staten är arbetsgivare och har ansvaret och makten.

Regeringen har lovat att sätta kampen mot ohälsan främst under nästa mandatperiod och presentera förslag efter valet. Det duger inte. Väljarna har rätt att få besked före valet.

LA