ÅSIKT

Havererad bostadspolitik är det stora hindret för Sverige

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Direktörerna vill att vi ska anpassa oss till uppgivenhet.

I en värld av sunt förnuft borde arbetsgivarna använda sina propagandaresurser till att kräva massiva satsningar på bristyrkesutbildningar och stora program för bostadsbyggande.

När arbetsgivarorganisationerna låter sina experter skriva allvarligt menade rapporter eller frågar riktiga direktörer råder det ingen tvekan om vad som är problemet i svensk ekonomi. Tillväxten bromsar upp därför att företagen inte hittar den kvalificerade personal de behöver.

Inte sunt förnuft

Precis det konstaterade Almega - i vanliga fall värstingarna bland svenska arbetsgivarorganisationer - i början av veckan. Några timmar senare instämde Svenskt Näringsliv, och förstärkte budskapet genom att peka på hur bostadsbristen i tillväxtområden hindrar rekryteringar.

Enligt Boverkets senaste siffror råder det nu bostadsbrist i 240 av 290 svenska kommuner.

I en värld av något slags sunt förnuft borde arbetsgivarna förstås använda sina propagandaresurser till att kräva massiva satsningar på bristyrkesutbildningar och stora program för bostadsbyggande.

Nu är det precis tvärtom.

Allt vi tvingas höra på är rop på vardagsjobb och enkla jobb och alla andra omskrivningar man kan tänka sig för framadministrerade låglönetjänster med inkomster som inte kommer att kunna försörja någon. Människor ska inte längre ges förutsättningar att ta plats i en effektiv och växande ekonomi. I stället ska hela arbetsmarknaden anpassas till något slags uppgivenhet.

Orkar toppdirektörer läsa?

Det är som om det händer något med rapporter och enkäter på vägen från experternas skrivbord till ledningens kontor högst upp i arbetsgivarorganisationernas kontor. Men det är faktiskt svårt att veta vad.

Orkar toppdirektörer inte läsa? Eller ser de inte sambanden?

Hur som helst har både Svenskt Näringsliv och Almega rätt. Flaskhalsar, kompetensbrister och en havererad bostadspolitik är just nu det stora hindret för svensk ekonomis tillväxt.

Det behövs utbildning, kompetensutveckling och ett massivt bostadsbyggande. Inte politiskt beslutade svältlöner.

Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.

Ingvar Persson

ARTIKELN HANDLAR OM