Sluta tjata om barnens betyg

Det finns inget stöd i forskningen som säger att tidigare betyg ger bättre studieresultat.

12 oktober 2016

Skolan

När partiledarna i dag möts i årets första riksdagsdebatt borde den inte handla så mycket om deras egna positioner.

Debatten måste handla om barnen, skolan borde vara högsta prioritet. Det behövs fler lärare, skolresultaten måste bli bättre och barnen måste få den kunskap de har rätt till.

I dag är skolan rena experiment­verkstaden för våra politiker. Det finns inget stöd i forskningen som säger att tidigare betyg ger bättre studieresultat. Ändå genomförde Alliansen, med stöd av SD, tidigare betygsättning under förra mandat­perioden.

Hårdare tag är lösningen på allt i skolan­ verkar de tycka, alldeles oavsett vad expertisen säger.

Underkända hela högstadiet

För tre år sedan började eleverna att betygsättas från årskurs sex, i stället för från årskurs åtta. Anledningen var att elever som inte klarar att läsa och räkna skulle upptäckas och få stöd i tid. I våras gick de första eleverna som betygsatts redan i sexan ut grundskolan. Skolverkets redovisning av testkullen visar att många av de barn som fick underkänt när de gick ut sexan fortsatte att vara under­kända när de gick ut nian.

Tävling i hårda krav

Man hade kunnat tro att den tidigare utbildningsministern Jan Björklund (L), som införde den nya betygsättningen, skulle erkänna att han varit inne på fel spår. I stället vill han och Alliansen införa betyg ännu tidigare – från årskurs fyra.

Alltså mer av samma politik som vi nu ser inte har fungerat.

De senaste åren har svenska politiker nästan tävlat i vem som kan mäta, kontrollera och ställa hårdast krav på skolan.

– Sverige är världsledande på nationella­ prov. Nästan inget annat land har så många prov som vi, säger Sofi Klang, Lärarförbundets samhällspolitiska chef, till Aftonbladets ledarsida.

Fokus borde i stället ligga på under­visningen och mötet mellan lärare och elever. Det finns inte en lösning som passar alla elever. Därför är lärarnas förutsättningar för att kunna planera och genomföra undervisning det centrala.

Lyft fram kunskapsbehovet

Vi vet sedan tidigare att mattekunskaperna och läsförståelsen har försämrats, även bland högpresterande elever. Det är en fråga som berör alla med andra ord.

Politiker måste sluta att använda barnen som försökskaniner. När parti­ledarna möts i riksdagsdebatten i dag måste de prata mindre om prov och betyg och mer om barnens behov av kunskap.