ÅSIKT

Ingen tar ansvar för arbetsmiljön

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

En man dog på jobbet när han klämdes mellan två träd utanför Borås. En annan fick syrablandat vatten i ansiktet på sitt arbete på ett bryggeri i Halland. En 20-årig kvinna frätskadades i ansiktet på sitt jobb på ett mejeri i Hjo. Arbetsplatsolyckorna i Sverige ökar och fler dör på jobbet.

I går publicerade Dagens Nyheter ­delar ur Arbetsmiljöverkets senaste kartläggning över arbetsskador. I bemanningsbranschen ökar skadorna bland de anställda dramatiskt. På ett år har olyckor och skador nära dubblerats - från drygt 800 år 2010 till 1 500 förra året. Antalet anställda har inte alls ökat lika snabbt.

I bemanningsbranschen delas arbetsmiljöansvaret för den anställde av det uthyrande bemanningsföretaget och av företaget som hyr in arbetskraft. De anställda får varken utbildning eller skyddskläder. Så hamnar arbetsmiljöfrågorna mellan stolarna och ingen tar ansvar. De med osäkrast anställningar är mest utsatta.

När den borgerliga regeringen tillträdde 2006 fick arbetsmiljöarbetet snabbt stryka på foten. Arbetslivsforskningen prioriterades bort och man skar ner resurserna till arbetsmiljöinspektioner. I dag når Sverige inte ens upp till den internationella arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer på en arbetsmiljöinspektör per 10 000 anställda.

Under 2011 omkom sammanlagt 61 personer i samband med arbetsplatsolyckor. I regeringens senaste budget fanns inte en krona avsatt till Arbetsmiljöverkets arbete med regler för en god arbetsmiljö.

Det är ­inte konstigt att arbetsplatsolyckorna ökar.

avDaniel Swedin

ARTIKELN HANDLAR OM