Rikta ljuset på toskarna

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2008-07-17

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Diskussionen om prostitution handlar nästan alltid om de som säljer sex och sällan om de som köper. Regeringens handlingsplan riktar udden mot de som tjänar pengar på människohandeln och vill ge stöd till de som är offer för den. Tyvärr saknas åtgärder riktade mot sexköparna.

17 JULI 2008. I går presenterade regeringen sin handlingsplan mot prostitution och människohandel. Handlingsplanen innehåller flera angelägna åtgärder.

Resurser för att utbilda polis, åklagare och domare om prostitution kan säkert både höja kompetensen och röka ut en del unkna åsikter inom rättsväsendet. Regeringen satsar också pengar på stöd till dem som vill ta sig ur prostitutionen eller är offer för människohandel.

Mycket i handlingsplanen handlar om att stödja det som redan finns: skyddade boenden, missbruksvård och projekt inom socialtjänsten.

Anslag till forskning

Det är också bra att särskilda anslag går till forskning om prostitution. När Socialstyrelsen förra året försökte uppskatta omfattningen av prostitution i Sverige visade det sig att varken polisen eller kommunerna vet hur omfattande prostitutionen är. Nyligen visade en studie från socialförvaltningen i Göteborg att ungas erfarenhet av att sälja sex kan vara mer utbredd än man tidigare trott. Fler killar än tjejer hade erfarenhet av att någon gång ha sålt sex. De som låg i riskzonen för att hamna i prostitution var samma ungdomar som låg i riskzonen för att hamna i kriminalitet eller missbruk.

Regeringen missar målet

Däremot missar regeringen målet på en avgörande punkt. Diskussionen om prostitution handlar nästan alltid om de som säljer sex och sällan om de som köper.

Regeringens handlingsplan riktar udden mot de som tjänar pengar på människohandeln och vill ge stöd till de som är offer för den. Tyvärr saknas åtgärder riktade mot sexköparna.

Kanske kan den utredning som nu görs av sexköpslagen göra något åt det. Köp av sexuella tjänster är i dag ett brott som bestraffas med böter eller fängelse upp till sex månader. Att sexköpare döms till fängelse är ytterst ovanligt. Sexköp är ett enkelt brott att utreda, det är bara för polisen att ställa sig i något av de gathörn i storstäderna där gatuprostitution fortfarande förekommer och plocka sexköpare. Men den låga straffsatsen gör att brottet inte prioriteras.

”Grovt sexköp”

Kriminaliserandet av sexköp 1999 var en viktig reform. Samhället kan inte tillåta att människor exploaterar varandra.

Nu är det kanske dags att även införa ”grovt sexköp”.

Är det rimligt att en man som vid upprepade tillfällen betalar för att ha sex med en kvinna som han vet är offer för människohandel ska straffas med böter? Den utredning av sexköpslagen som nu görs skulle kunna föreslå skärpta straff eller en gradering av brottet.

Vill man minska förekomsten av prostitution är det efterfrågan på sexuella tjänster som måste minska.

JJ

Följ ämnen i artikeln