Slavar i Sverige – en maktfråga

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2008-01-09

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

9 januari 2008. I veckan berättar Aftonbladet under rubriken ”Slavar i Sverige” om situationen för papperslösa invandrare. Bilden som framträder punkterar effektivt föreställningen om ett rätts- och välfärdssamhälle som omfattar alla.

Skrupelfria arbetsgivare som hänsynslöst utnyttjar utsattheten hos den som saknar rättigheter. Personal inom vård och skola som tvingas välja mellan att tänja reglerna eller att överge anständighet och yrkesetik. Sådan är den verklighet som skildrats i Aftonbladets artikelserie.

Ingen borde förvånas

Situationen är inte unik. Världen över är migrantarbetares, och kanske framför allt de papperslösas, situation utsatt. I grunden konsekvenser av en djupt orättvis världsordning.

Egentligen borde ingen kunna vara förvånad. Frivilligorganisationer, fack och media har gång på gång rapporterat.

Svenskt arbetsliv är ett strikt klassamhälle, inte sällan med etniska förtecken, och längst ner hamnar den som saknar papper. På samma sätt blir välfärden alltmer en fråga om samhällsställning, och självfallet är det den som saknar maktresurser som drabbas hårdast.

Utnyttjandet av de papperslösa är nämligen en fråga om makt, och om brist på rättigheter.

Måste avvisas

Lösningen är inte att låta alla stanna, oavsett skyddsskäl. Grundprincipen måste vara att den som trots noggrann prövning får avslag faktiskt avvisas. Något annat skulle vara att urholka tanken om asyl för den som förföljs.

Lösningen är inte heller att släppa arbetskraftsinvandringen fri. Resultatet skulle bara bli att dagens exploatering gjordes till norm på stora delar av arbetsmarknaden.

Fackförbund och folkrörelser kan göra något. Nätverk, frivilliginsatser och rådgivning till exempel. Men i arbetet för den som saknar tillstånd finns ändå tydliga begränsningar. Fackets möjligheter att företräda sina medlemmar bygger på att det finns avtalade och lagstadgade rättigheter att försvara. De villkoren kan knappast gälla en organisation för papperslösa.

Ändra på lagen

Framför allt skulle dock lagstiftningen kunna förändras, utan att rycka undan grunden för den reglerade invandringspolitiken.

Papperslösa borde ha rätt till vård. Det skulle inte ens bli dyrare än i?dag, enligt Socialstyrelsens utredare.

LO har lagt förslag om förändringar av lagstiftningen när det handlar om papperslösas situation i arbetslivet. Att arbeta utan papper skulle avkriminaliseras, samtidigt som straffen för den som utnyttjar arbetskraft utan tillstånd skulle höjas. Den som blivit utnyttjad skulle dessutom enligt förslaget få möjlighet att kräva skadestånd.

Globala migrationsströmmar kommer att fortsätta påverka Sverige, och i dess spår kommer exploatering och orättvisor alltid att finna utrymme. Svenska samhället måste se problemen, och handla.

IP