ÅSIKT

Sverige sparkar på dem som redan ligger

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Jag glömmer aldrig när Sihan Asmani tog till orda i riksdagens andrakammarsal. Hennes två flickor sprang mellan bänkarna.

”Min man och jag ville verkligen ha barn. Det skulle ge oss hoppet om livet tillbaka. Innan min dotter föddes grät jag dag och natt. Jag kunde inte känna min baby sparka i min mage, men jag vågade inte söka läkarvård. Jag sökte hjälp på internet istället.”

Sihan var papperslös och trygghetslös. När hon gick till en privatklinik lyfte sköterskan luren för att ringa polisen. Sihan sprang därifrån. På en annan mottagning fick hon frågan: ”Varför åker du inte till ditt hemland och föder?”

Sihan fick till slut hjälp av frivilliga läkare, som hon tackar varmt: ”De jobbar dag och natt.”

Sverige och Österrike är sämst i Europa på att ge papperslösa sjukvård. Länder med många papperslösa, som Italien och Spanien, erbjuder vård på lika villkor. I Sverige ska de papperslösa själva betala vården, med pengar de inte har.

Paul Hunt, FN:s rapportör för rätten till hälsa, är kritisk. Med jämna mellanrum kommer han hit och skäller på regeringen. När Sverige nekar papperslösa hälso- och sjukvård bryter landet mot de mänskliga rättigheterna, säger Hunt.

Nu kan brottet mot de mänskliga rättigheterna skrivas in i den svenska lagen. På tisdag beslutar riksdagen om vården till asylsökande. Då lägger regeringen till att papperslösa inte ska ha rätt till samma vård som asylsökande. Landstingen har ingen skyldighet att ge papperslösa annat än akut vård. Även den akuta vården ska de papperslösa betala själva, till fullt pris. En förlossning kostar exempelvis 21 000 kr.

Så gott som hela Folkrörelsesverige vill kasta lagförslaget i papperskorgen. Argast av alla är läkarna och sjuksköterskorna.

S”Det strider helt mot våra etiska regler”, säger Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm.

S”Vi utför vårt arbete oavsett vilken bakgrund en patient har”, säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund.

S”Vilken vård man får kan inte bero på tio siffror, om man har ett svenskt personnummer eller inte”, säger läkarstudenten Victor Aspelund.

Lagförslaget gör framtidens vårdpersonal till lagbrytare.

Tanken med att neka papperslösa vård är att ”sända signaler”. Om de inte får hjälp ska de liksom förstå att de inte hör hemma här. Men forskningen talar emot att gömda flyktingar lämnar Sverige snabbare om de nekas sjukvård. Svårt sjuka människor befinner sig i sådan kris att de inte ser någon annan möjlighet än att leva som papperslösa i Sverige.

Enda signalen Sverige sänder när vi nekar papperslösa vård, är att vi inte tvekar att sparka på den som redan ligger.

Några ekonomiska argument mot vård för papperslösa finns inte heller. Människor som inte får vård i tid blir ännu sjukare och kostar mer.

Varför har alliansregeringen och socialdemokraterna så svårt att inse det? Hur kan de leva med att driva igenom en lag som bryter mot mänskliga rättigheter, provocerar läkaretiken och gör de allra mest utsatta ännu mer utsatta?

ARTIKELN HANDLAR OM