ÅSIKT

Svaret är inte nationalism

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

13 november 2008. Om drygt ett halvår är det val i Sverige. Och i resten av Europa.

I juni ska ett nytt EU-parlament väljas. Det är ett val som brukar röna begränsad uppmärksamhet. Valdeltagandet för fem år sedan var knappa 40 procent. Men de senaste månadernas dramatiska ekonomiska utveckling har gjort att vi för första gången kan få en Europavalrörelse som handlar om politikens kärn­frågor och det kan gynna även deltagandet.

M väljer nationalism

Moderaterna har redan gett sitt svar: partiet tänker möta väljarna 2009 som ett nationalistiskt parti. Ett parti som reser ned till Bryssel för att värna sven­ska intressen. Inte mycket om en samlad Europeisk strategi för att möta den underliggande ekonomiska krisen. Inte heller om att moderaterna i EU-parlamentet drivit en betydligt mer nyliberal linje än den Reinfeldt lanserat med sina ”nya” moderater.

Nationalismen och nyliberalismen har dock det gemensamt att båda blivit rejält akterseglade under de senaste veckornas debatt om finanskrisen.

Given s-strategi

Just detta borde också vara utgångspunkten för socialdemokratins strate­gi inför nästa års val.

På lördag antar partiet sin egen valplattform. Den tar upp några om­råden där det krävs en radikal EU-politik. Det handlar om klimat­frågan och finanskrisen, liksom behovet av kollektivavtal och starka fackliga organisationer. Krisen ska långsiktigt hanteras genom satsningar på utbildning och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är ofta svepande och lite oklart vad som egentligen är EU:s ansvar, ändå ­markerar plattformen att det finns en tydlig skillnad mellan höger och vänster i synen på EU.

Möta lågkonjunkturen

Nu måste socialdemokratin ta sina egna mål på allvar. Det duger inte att huka inför Europafrågorna. Det måste bli en valrörelse där social­demokratin tydligt markerar att det krävs en samlad EU-strategi för att möta den lågkonjunktur som nu följer på den akuta finanskrisen. En strategi för att bromsa arbetslös­heten och utveckla den sociala modellen i Europa.

Den avgående EU-politikern Jan Andersson har genom sitt arbete i parlamentet visat att det går. Nyligen fick han Europaparlamentet att ställa sig bakom ett starkt försvar för kollektivavtal och fackliga rättigheter.

Ulvskog och Ludvigsson

Nu toppas socialdemokraternas lista av Marita Ulvskog, känd EU-skeptiker. På andra plats återfinns Olle Ludvigsson, fackbas på Volvo i Göteborg. I den rollen befinner han sig mitt i den våg av varsel och krislarm som just nu sveper över Europa.

Tillsammans får de en avgörande roll när socialdemo­kratin ska förklara varför EU är betydelsefullt för partiets väljare.

JB

ARTIKELN HANDLAR OM

EU